Бис.БГ

по блог-темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук

Право на информирано съгласие Информираното съгласие представлява писмено съгласие на пациента, давано след предварително получена достатъчна информация относно осъществяването на диагностична или терапевтична процедура, която засяга личността на болния и включва големи, явни или значителни рискове. Предоставянето на информирано съгласие е право на пациента, а неговото получаване – задължение на лекаря. Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента. Когато пациентът е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, за извършване на медицински дейности е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител или попечител. Когато пациентът е малолетен или недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон. За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар (стоматолог) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител, относно: диагнозата и характера на заболяването; описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата; потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства; вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение. Медицинската информация се предоставя на пациента, съответно на неговия родител, настойник или попечител своевременно и в подходящ обем и форма, даващи възможност за свобода на избора на лечение. При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията и информираното съгласие се предоставят в писмена форма. Медицински услуги могат да бъдат извършвани в полза на здравето на пациента без писмено информирано съгласие само когато непосредствено е застрашен животът му, както и когато физическото или психичното му състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие или е невъзможно да се получи своевременно информирано съгласие от родител, настойник или попечител. За лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие дейностите могат да се извършват само след разрешение от комисията по медицинска етика в лечебното заведение и след вземане съгласието на законните им представители или от ръководителя на лечебното заведение, когато няма създадена комисия. Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност. Отказът се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето. Ако пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказа си, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел. В случаите, когато е налице отказ от родител, настойник или попечител и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение. Медицинска помощ против волята на пациента може да бъде оказвана само в случаи, определени със закон. http://www.zdrave.net/document/institute/pa­tient_rights/_02_Commom_C­itizen_Rights.htm

Ако искаш твоите думи да бъдат чути - говори силно ! Ако искаш твоите думи бъдат слушани - говори смислено ! Ако искаш твоите думи да бъдат разбрани - говори просто ! Ако искаш твоите думи да бъдат уважавани - говори честно ! Ако искаш твоите думи да не се забравят - говори умно ! Ако искаш всичко това наведнъж - говори смешно :):):)
днес-се-е-родила-рошлата!наздраве-за-нейно-здраве!:
Рош,пожелавам ти от всичко по много-не,че го нямаш,но за всеки случай!;) И любимия ти тост: Бялата, жълтата и червената роза решили да се отдадат на морето и поели дългият път към него….По пътя ожаднели и се спрели до едно изворче, но за да им даде вода то поискало листенце от всяка….Червената веднага дала и пила вода, жълтата и бялата не дали…..На следващото изворче червената пак дала, бялата пак не дала, жълтата този път дала и пила вода….И така докато стигнали – червената навсякъде давала, бялата никъде не давала, а жълтата ту давала ту не давала…..И морето им казало : Теб червена розо не мога да приема защото цялата си се раздала и си останала една гола пръчка……Теб бяла розо също няма да приема защото ти от вярност към мен си изсъхнала цялата…..А теб жълта розо ще взема на драго сърце…….и наздравицата е: Да пием за жените които знаят кога….на кого…как…..колко….защо…и какво!
"Самотата се е превърнала в срамна болест. Защо всички бягат от нея? Защото самотата те кара да мислиш. В наши дни Декарт не би написал:"Мисля, следователно съществувам." Би казал:"Сам съм, следователно мисля." Никой не иска да бъде сам, защото така му остава прекалено много време за мислене. А колкото повече мислиш, толкова по-умен ставаш и следователно по-тъжен."
Фредерик Бегбеде
Таралеж :)

Бодлива съм и все привличам
към себе си магарета със стил...
И виждат, чак когато се затичам,
че не съм любимият за тях бодил.

Като ме видят първо ми се радват:
"Я, трън голям успях да си намеря,
да го скъсам ще ми трябва брадва,
за десерт ще ми остане на вечеря!"

Както с пълен глас реве по пладне,
и хвали се със своята находка,
от устата му към мене падна
сочна ябълка, и ускорих походка.

Магарето погледна с изненада,
въздъхна шумно и отрони:"Еш,
мислех, че бодил ще ям с наслада,
а то било животно- таралеж!

Да бях се с марков алкохол напил,
късоглед да бях за извинение,
че таралежа сбърках със бодил,
с който щях да правя угощение."

У нас пристигнах с ябълка на гръб
и нахраних малките си таралежи.
Mагарето изпадна в тежка скръб
и спря насред полето да се ежи.
victoria_marinova

Таралеж :)
таралеж-:
Бодлива съм и все привличам
към себе си магарета със стил...
И виждат, чак когато се затичам,
че не съм любимият за тях бодил.

Като ме видят първо ми се радват:
"Я, трън голям успях да си намеря,
да го скъсам ще ми трябва брадва,
за десерт ще ми остане на вечеря!"

Както с пълен глас реве по пладне,
и хвали се със своята находка,
от устата му към мене падна
сочна ябълка, и ускорих походка.

Магарето погледна с изненада,
въздъхна шумно и отрони:"Еш,
мислех, че бодил ще ям с наслада,
а то било животно- таралеж!

Да бях се с марков алкохол напил,
късоглед да бях за извинение,
че таралежа сбърках със бодил,
с който щях да правя угощение."

У нас пристигнах с ябълка на гръб
и нахраних малките си таралежи.
Mагарето изпадна в тежка скръб
и спря насред полето да се ежи.
victoria_marinova
има-ли-разлика-между-различните-и-лудите-...?
...или това са удобни понятия,разграничаващи ни от това,което не разбираме?