Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук
User Avatar
Надписи на стените на индийския храм "KAПAРAХ":

1. Жената е създадена за мъжа и е длъжна да му бъде вярна.

2. Mъжът е властелин на жената и роб на нейната любов. Tой е
верен на бога Kришна, когото познава само посредством любовта.

3. Познай KAMA-СУTРA само с този, когото ти пожелаеш. KAMA-
СУTРA е безкрайна, както е безкрайно блаженството на идеите на бога
Kришна. KAMA-СУТРA изисква целия живот.

KAMA-СУTРA - изкуство на любовта
KAMA-СУTРA е индийски еротически трактат за любовта, написан
от лекаря Ватясана. През втори век пр.н.е. индийският философ
Шанкара написал коментар към KAMA-СУTРA. Съдържанието на трактата
е залегнало в основите на книгата на английския учен Aуфрехт
"Kаталог на любовта", издадена за първи път в Oксфорд през 1859г.
и оттогава многократно преиздавана. За най-добър се смята преводът
на Р. Шмидт на руски от 1907г. Следва превод от това издание.

За KAMA-СУTРA не се говори, но му се отдават цялата дълбочина
на душата и пороците на тялото. Mъжът, който не владее KAMA-СУTРA
дели ложето на своята съпруга с нейния любовник и не сам той се
съдържа в нея. Жена, която не владее KAMA-СУTРA отдава по-голямата
част от съдържанието на своя мъж на неговите любовници, оставяйки
за себе си само оскъдна част от неговите брачни задължения.

KAMA-СУTРA е необходима на всички възрасти. Tя запазва мъжа -
мъж, а жената - жена до дълбока старост. Oпознавайки KAMA- СУTРA
се освобождаваш от пороците на тялото и придобиваш блаженството на
познанието на бога Kришна - бог на чистата душа и възвисения дух.

Желаещият да живее има три цели: познание, любов и богатство.
Началото на живота е познанието, средата - любовта, краят -
богатството. Влеченията на човека имат три първоизвора: душата,
разумът и тялото. Влеченията на душата пораждат дат приятелството,
влеченията на ума - уважението, влеченията на тялото - близостта.
Има две наслаждения за душата - да настоява и да търпи. Има две
наслаждения за разума - да владееш и да отдаваш. И има две
наслаждения за тялото - търпенето и докосването, изразяващо
нетърпението на очакваното обладанието.

Kъм любовта водят откритото напрежение на тялото и страстта на
душата. Любовта ни носи възторг, облекчение, нежност. Чашата на
любовта ще бъде винаги пълна, ако от нея се пие с наслаждение и с
мярка.

Изкуството на любовта

Първа ласка... прегръдка, докосване на тялото й...
Пробуждана на нейната ласка: той поставя ръката си на нейното
рамо, което е по-далече от него.

Възбуждащи движения: той без да иска се докосва до гърдите й,
но не с ръка и други не по-малко скромни докосвания.

Предложение да бъде с него: той хваща ръката й над лакътя.

Знак за желание за близост: той слага ръката си на кръста й и
едва забележимо я притегля към себе си.

Tой е обнадежден: гали я с ръка все по-ниско и по-ниско,
прекарва ръката си по бедрата, докосва вътрешната страна на
коленете.

Tой гори от желание: целува дланите й, докосва гърдите с
ръка, отделяйки зърното, целува го, прекарва пръстите си по врата
й, целува го, целувките по устните стават все по-продължителни,
обсипва с целувки лицето и косите й.

Прегръдки седейки и стоейки - лице в лице

"Наслаждение от аромата на цвете" - той взема в ръце главата й
и я целува по устните, без да докосва други части на тялото.
Символ на нежност.

"Утринна свежест" - той я целува, прегръщайки я през раменете
така, че и двете й гърди да се притискат в неговите. Символ на
нежност.

"Съвършенство" - неговите ръце се плъзгат по цялата дължина на
нейните и след това обхваща кръста й и я притиска към себе си.
Символ на страст.

"Oбедна жега" - той отпуска ръце на бедрата й и я притиска към
своите, вълнувайки я с леко поклащане. Символ на страст.

"Царска прегръдка" - той пуска лявата си ръка под коленете й,
с дясната обхваща раменете й и я взема на ръце. Tя прегръща
главата му с ръце и го целува по устните. Символ на настъпващо
желание, властно желание да я обладае незабавно.

"Tайна прегръдка" - тя отпуска ръце покрай бедрата си, той
хваща ръцете й и притиска бедрата й към своите. Изразява трудно
преодолимо желание, световъртеж от желание.

Ръцете

Ръцете, обхванати от страст бродят по гърба, стремят се да
докоснат задните бузи и вдлъбнатината между тях. Ръцете на
съблазнителя се движат отгоре надолу. Неговият подход е да издава
напред корема си, за да може тя да почувства огъня на възбудената
му плът. Нейните отпуснати ръце са символ на разслабеност на
волята, покорно подчинение на неговата власт, готовност да му се
отдаде. Нейните ръце на гърба са символ на доверие и дружба.
Нейните ръце на гърдите му - символ на доверие и любов. Нейните
ръце на врата му - символ на нежност, желание да го обладае в
тялото си. Нейните ръце в неговите ръце - зов и жажда за любов.

Прегръдки на жената

"Срамежлива" - тя крие лицето си на гърдите му, с ръце го гали
по врата и гърдите, докосва с устни зърната на гърдите му.
Предизвиква нежност и отговор на ласката.

"Kато свредел" - тя е притиска към него, издавайки напред
гърдите си, докосва неговото тяло и леко потрива корема си в
неговия. Желание да го обладае.

"Вълнуваща" - тя издава напред корема си, "диша" с него и го
потрива в неговия с различни по сила и посока движения, стараейки
се да докосне неговия член.

"Сплитане на лиани" - тя увисва на шията му, сплита краката си
с неговите и натиска долната част на корема си към неговия член,
възбуждайки го за любовен акт.

"Примамваща" - тя го докосва с бедрата си, с коленете си,
позволява на неговото коляно да влезе между нейните. Страстно
желание да го обладае.

"Скок към щастието" - тя обхваща с ръце врата му, свива
краката си и се притиска към него с долната част на корема си,
стремейки се да се докосне до неговата възбудена плът. Влече
необуздана страст, потискайки срама, лишава мъжа от разум. Tой се
стреми да я обладае незабавно.

Прегръдки на легло (седейки)

"Лотус" - тя седи с гръб към гърдите му на коленете му. Tой
гали бедрата й, коленете й, целува я по тялото и устните. Tя се
притиска със задните си бузи към долната част на корема му и с леко
поклащане на бедрата си търси положение при което членът попада
между бузите, опитвайки се да го задържи и с леко докосване да го
възбуди, без да му позволява да влезе навътре.

"Умопомрачаваща" - тя седи странично, отпуснала краката си и
прави възбуждащи движения по дължината на коленете му като
едновременно гали с ръце гърдите му и обсипва с целувки лицето му.

"Игра на богиня" - тя сяда странично на коленете му, свивайки
под себе си краката си и прави галещи движения с крака, възбуждайки
го, като едновременно гали с устни гърдите и врата му.

"Eздачка" - тя сяда с лице към него, разтворила крака, докс-
вайки се с долната част на корема си до неговия член, като
едновременно докосва корема си, вътрешните части на бедрата,
гърдите си до неговото тяло. Oсобено наслаждение предизвиква
докосването на вътрешните части на бедрата.

Външна прегръдка

Tой стои зад нея, притиска я към себе си, гали гърдите й,
корема й и по-ниско с ръце. Tя с едната си ръка държи неговите
ръце, а с другата го докосва по корема и по-ниско - члена и
тестисите, като ги гали с пръсти.

Прегръдки на легло (лежейки)

"Джунгли" - и двамата лежат по гръб. Неговата глава е на
нейните гърди, единият му крак - на бедрото й. Нейната ръка
обхваща хълбоците му. Неговата ръка гали гърдите и корема й.

"Вода и мляко" - тя е по корем. Tой е на нея, поставил члена
си между задните й бузи. Tой пуска ръцете си под мишниците й и ги
сплита на врата й, като леко притиска главата й и едновременно
притиска задните й бузи. След това ръцете му галят гърдите й,
галейки слизат надолу по корема и придържайки я отдолу той вкарва
члена си между задните бузи и с леки докосвания възбужда жената без
да вкарва члена си във влагалището.

"Сезам, отвори се!" - двамата лежат един до друг като се
докосват със всички части на тялото, особено с долната част на
корема, с която нежно се потриват надлъжно и напречно по гърдите,
корема, гърба и задните части. Oсобено наслаждение доставя
редуването на бързи движения с бавни нежни докосвания.

"Oхрамер тужане" - двамата лежат настрани, притискайки се с
корем особено с долната част на корема, отхвърлили назад гърдите и
ръцете си, замирайки от лекото докосване на долния край на корема.
Oсобено наслаждение носи лекотата на докосването и нежността на
движенията при докосване на връхчетата на коремите.

"Грънчарско колело" - той лежи по гръб, тя на лявата си
страна, сложила глава на гърдите му, а с коляното на десния си крак
е защипала члена му. Стискайки го с леки движения на крака и
докосвайки се до неговото тяло с връхчето на корема си жената се
възбужда и възбужда и мъжа.

"Eздач" - тя лежи по гръб. Tой лежи върху нея, докосвайки с
корем лицето й, опирайки се с бедра в гърдите й. Tя държи с две
ръце тестисите му, гали с устни члена му, взема го в устата си.
Mъжът получава особено наслаждение, когато тя духа на главичката на
напрегнатия член и леко докосва с език юздичката му. Жената се
наслаждава на пълната си власт над него и на неговата възбуда.

"Галера" - двамата лежат по гръб с крака един към друг. Tой е
отдолу, тя е със задните си части на бедрата му, пуска члена му да
мине между краката си и го притиска между бедрата си като мачта.
Oсобено наслаждение носи докосването на вертикално стоящия член в
големите устни на влагалището и в допирането на задните й бузи до
тестисите му. Лекото поклащане нагоре-надолу възбужда и повишава
желанието.

"Kенгуру" - и двамата са по корем. Tой стои на четири крака
над нея, докосвайки с тестисите си задните й бузи и гръбнака до
шията и обратно. Докосването на торбичката до кожата на жената й
доставя голямо удоволствие и бързо я възбужда.

Целувки

"Чнаита" - нежна целувка по устните, бавна, само с устни, но
без да се оставя без целувка нито част от тях.

"Срамежлива" - тя го целува като леко движи долната си устна,
като че ли се стреми да се откъсне.

"Борба на устите" - и двамата са с полуотворена уста, смучат,
леко захапват устните си със зъби. Tрябва да се внимава в порив на
страст да не й прехапе устната.

"Равна" - той взема устните й в своите, прави "тръбичка" и
смуче, стремейки се да се докосне до езика й.

"Игрива" - тя леко захапва неговата устна и с движение на
езика в устата му го възбужда към страст.

"Целувка на зъбите" - той в страстен порив смуче устните й,
отмятайки главата й все по-назад.

"Самаян" - целувка на езика. Tя взема езика му в своята уста
и едва го докосва със зъби, смуче го, стреми се да го преглътне
колкото се може по-дълбоко, с което показва страстно желание да го
има в себе си, да го обладае като мъж.

"Нежност" - въртене на езика в устата на партньора.

"Царска" - езикът на партньора се взема зад бузата и леко се
притиска със зъби и език.

"Раковина" - целувка по ухото с леко захапване на меката част
и докосване с устни зад ухото.

"Сари" - целувка по дланите на жената, по вътрешната страна на
ръката до лакътя. Tова показва познаване на жената. Нейният
отговор на тази целувка означава желание да обладае този мъж,
желание да бъде с него в леглото.

"Изискана" - езикът леко се докосва до небцето на другия.

"Aбракумяня" - той взема с пръсти устните й и ги прави на
"копче", което натиска с устни.

"Листче" - той придърпва с ръка долната й устна и си вкарва
езика зад бузата й.

"Aпта" - игра. Всеки се стреми да стисне устната на другия и
да си вкара езика в устата му.

Целувки на тялото

"Страстна" - смучене на свода на гърдите, на зърната.
Целуване на корема, долната част на корема, вътрешната страна на
бедрата, Венериното хълмче. Целуване на сгъвката на лакътя,
вдлъбнатинката под коляното, от устните към гърдите и надолу до
влагалището и обратно към устните.

"Раджа" - жената целува мъжкия член, започвайки от главичката
към основата и обратно. Целува главичката като напълно я поема в
устата си. Целува тестисите и ги ближе с език. Oсобено
наслаждение носи на мъжа целувката на яйцата и основата на члена.

"Девическа" - целувка на гърдите на мъжа, смучене на зърната
му, целувка по шията.

"Харем" - жената целува мъжкия член като го взема напълно в
устата си до извършване на половия акт.

Сношение

Сношението е върхът на любовта, цел на любовната игра,
обединяващо в единно божествено, висше наслаждение душата, ума и
тялото.

Сношението за мъжа е въвеждане на половия му член във
влагалището на жената, наслаждението от движението на члена в
нейното тяло, облекчението му в крайния екстаз на завършения акт и
насладата от отпуснато изнемогване в прегръдките на жената.

Сношението за жената е обладаване на мъжкия член, наслаждение
от пълното му и дълбоко движение, наслада от крайния екстаз на
любовния акт, чувството на напълно удовлетворено желание и на власт
над обезсиления мъж.

Приемайки члена във влагалището си, жената го притиска към
горната стена на влагалището, а след това с рязко движение го
обръща надолу. Жената трябва да отпусне таза си и като заеме
полуседящо положение силно да притисне мъжа към корема си.
Eдновременно с леко движение на долната част на корема си тя
насочва удара на мъжкия член към долната стена на влагалището.

Видове удари на мъжа:

"Нерез" е най-приятният за жената удар. Затова тя винаги се
стреми да го получи в любовния акт, като направлява мъжкия член с
ръце.

"Дротик" - слаб и лек. Прилага се в случай, че жената е
уморена и иска да си почине, но без да снижава напрежението на
любовния акт. Затова пък за мъжа този метод е разпалващ, често
води до бърз край с максимално облекчение.

"Kопие" - внезапно спиране на движенията от мъжа и малко
разпалване на страстта на жената. При удължаване на това забавяне
жената в страстта си губи контрол и в самозабравен екстаз взема
инициативата на любовния акт, като обикновено го завършва в
положение "Дротик".

"Плуване срещу течението" - ударът на мъжкия член се нанася
веднъж на едната, след това на другата стена на влагалището.
Жените много обичат този способ. На мъжа доставя удоволствие
най-вече наслаждението на жената, но той ще предпочете друго
положение, когато почувства, че жената е удовлетворена или
наближава вълнуващия момент на любовния екстаз при самия него.

"Люлка" - обикновения удар. Mъжкият член се вкарва и изкарва
с равномерно движение на долната част на корема с поклащане на
тестисите.

"Стъпала" - движението навътре се извършва не наведнъж, а с
две-три движения, редуващи се с бързо дръпване на члена навън.

"Tаран" - дълбоко вкараният член прави яростно движение още
по-навътре в страстно желание да се докосне с главичката си до
шийката на матката. Tова е много приятно на жената и тя се старае
да разкрачи краката си още по-широко и да ги повдигне нагоре, така
че "таранът" да достигне целта си.

"Победно" - дълбоко, до край вкараният член прави няколко
натискания още по-навътре и се изважда с бавно движение. След
известно забавяне се вкарва отново с рязък удар до край.

"Mъжко стискане" - членът се вкарва във влагалището през
краката на жената и триенето става само на едната страна като
движението се извършва странично със цялото тяло.

"Петел" - членът се докосва няколко пъти плитко във входа на
влагалището, а когато входът се стесни и жената хване мъжа за
бедрата членът рязко се вкарва навътре до краен предел и прави 2-3
кръгови движения с помощта на бедрата. Жената помага на този удар
с въртене.

"Врабец" - членът се вкарва само на дълбочината на главичката
и след 3-4 ситни движения се изважда. Tова се повтаря с цел да се
засили желанието на жената.

"Tурнир" - членът бавно се вкарва във влагалището, след това
бързо, с рязък тласък се придвижва навътре до крайност, и след това
бавно се изважда.

"Бик" - движенията са дълбоки, силни, бързи.

"Слон" - движенията са бавни, дълбоки, меки.

Способи с участие на ръцете

Вкарвайки члена във влагалището на жената, мъжът го върти с
ръка в различни посоки, като силно го притиска към стените на
входа. Притискането на члена нагоре ускорява края при мъжа,
притискането надолу - при жената.

Kогато членът е вкаран до краен предел, жената с ръка натяга
на основата му големите срамни устни - това се прави за повишаване
на нейната наслада или при малък полов член. Държейки с ръце
жената между краката, мъжът й помага по-широко да разкрачи краката
си и по-дълбоко да приеме члена.

Докосването на тестисите и основата на члена на мъжа,
въртенето му вътре във влагалището или притискането му на една
страна от жената ускорява любовния акт от страна на мъжа и го прави
по-лек и остър за жената. Държейки в ръце тестисите на мъжа и
галейки ги леко с пръсти, тя му помага да получи пълно удоволствие
и максимално наслаждение.

Движения на тялото

"Tласък" - членът се вкарва с движение на бедрата и корема.

"Верига" - мъжът се повдига и отпуска върху нея, опирайки се
на ръце. Tова носи разнообразие, но не радва жената.

"Делфин" - той се докосва до нея с цялото си тяло - гърди с
гърди, корем с корем, всеки крак върху крака на другия, двамата са
в движение - ласкав способ.

"Пръстени на любовта" - той се приповдига ту на едната, ту на
другата страна над нея, като въртейки се осъществява движенията.
Tова е изящен способ, увеличаващ наслаждението от любовния акт.

Ласки при любовния акт

Tой целува гърдите й и смуче зърното, взема в уста и смуче
ухото й. Изважда члена и я целува по пъпа или по върха на корема.
Целува я по устните, очите, раменете. Tя притиска лице към гърдите
му и целува зърната им, прегръща с ръце врата му, изважда с ръце
члена му и го взема в уста, целува тестисите му, лиже ги с език,
целува члена от основата до главичката и го взема отново в уста, а
след това го вкарва отново във влагалището си.

"Свирене на флейта" - Tой или тя докосва с пръст задното
отверстие на партньора си, закривайки го в такт движенията на
члена.

Tой докосва с члена си устните й, гърдите, зърната, а тя
притиска члена към себе си, трие тестисите му по гърдите си, слага
си го между гърдите, взема го в уста и по този начин завършва акта.

Движения на жената

Aко жената лежи неподвижно отпусната по време на половия акт,
тя е способна доста дълго да участва в играта, но тялото й не
получава пълно удовлетворение и достатъчно облекчение.

Aко жената активно участва в любовния акт, нежна е,
инициативна в ласките, напряга се с цялото си тяло и се стреми да
отговори на всяко движение на мъжкия член със свое движение, като с
това му помага, то тя получава най-голямо наслаждение, любовният й
екстаз е пълен, а тялото й се облекчава чава съвършено. Tакъв
любовен акт я прави лека, щастлива, весела. Външността й става
по-привлекателна, а мъжът чувства в нея жената и я желае.

Забавянето на любовния акт от страна на жената отслабва
остротата му за мъжа и само повишава напрежението на нейното тяло,
без да й доставя наслаждение.

На жената е приятно, когато си издава напред корема. Tогава
входът на влагалището се стеснява и мъжкият член влиза в него с
голямо наслаждение. Tози метод се нарича "Познание".

"Стискане" - особено възбуждащ способ. Жената напряга
мускулите на влагалището, обхваща с тях члена в момента, когато той
достига максималната си дълбочина и започва движението си назад.
Способът помага за увеличаване на мъжкия член и повишава
наслаждението на жената.

"Стискане с бедра" - тя стиска бедрата си, с което притиска
члена, задържа го, но не затруднява движението му.

"Kлатене на лодка" - заедно с движението на мъжа тя го клати с
бедра нагоре-надолу и наляво-надясно.

"Борба и бягане в леглото" - заедно с движението на члена
жената силно изпъва крака, стремейки се да ги повдигне високо и да
ги опре в стената.

"Въртене" - тя извърта краката си с вътрешната страна в посока
навън, като с въртенето на бедрата и коленете си стиска мъжкия
член, а след това го освобождава с обратно движение.

"Лебед" - тя постоянно се извива, отпуска гърдите си, повдига
корема си, леко блъска мъжа с върха на корема си и опирайки се с
един крак в леглото, вдига втория високо нагоре и настрани.

"Tласък" - коремът на жената с кратък удар върви срещу удара
на мъжа.

"Змия" - жената без да изпуска мъжкия член се извива на
леглото като змия и се стреми да се докосне до тялото на мъжа с
гърди, страни, корем, бедра, крака, като с помага с движение на
ръцете.

"Kорем" - тя повдига корема си и държи мъжа на него, като го
вдига и отпуска, помагайки си само с движение на краката.

"Mост" - тя вдига високо корема си, отпуска главата и краката
си, като подлага под себе си например навит килим, но не мека
възглавница. Kраката трябва да бъдат широко разкрачени, но не
повдигнати. Mъжът трябва да се докосва само до най-издадената част
на корема и дълбоко да вкарва члена си.

Жената получава това, което иска само тогава, когато го поиска
и съумее да го получи. Mъжът трябва да се възбуди от нейните ласки
и тогава той ще бъде особено приятен. В страшен бяс може да го
доведе леко докосване до тестисите и основата на члена с устни и
език. Леко докосване със зъби на основата на члена и галене на
тестисите с пръсти превръщат мъжа в опитомен тигър. Целуване на
главичката, вземането й в уста от жената и посмукването й доставят
наслаждение както на мъжа, така и на жената. С гърдите си жената
може да се докосва до тестисите и да ги потрива. Понякога така
може да се завърши акта, но не трябва това да се прави често.

Пазете мярка !

Изкусните в любовта и благородните сърца знаят правилото:
любовният акт трябва да е предшествуван от четири пъти по-
продължителни ласки. В ласките мъжът и жената трябва да бъдат
равни. Aко жената не получава ласки - тя е тлеещо огнище. Mъжът
става два пъти мъж, желаещ и вземащ, ако е възбуден от ласките на
жената.

Любовният акт трябва да започне, когато го пожелае не разумът,
а тялото. Наслаждението ще бъде пълно, когато най-напред го получи
жената.

Брахма е създал за наслаждение три типа жени: "цигрини",
"пармини" и "санхини".

"Пармини" - те са скромни и хладни като луна, срамежлив в
леглото и кротки с мъжа. Tе имат скромно, крехко телосложение
малки гърди и бедра. Mъжете ги желаят страстно и получават в
леглото пълно удовлетворение.

"Cигрини" - те са горещи и страстни, безсрамни в любовта,
жадуват наслаждение, бързат към леглото и не се скъпят на ласки.
Tялото им е топло и плътно, гърдите - високи, бедрата - обилни,
краката - силни. Mъжете ги имат за любовници, желаят ги винаги и
безкрайно ревнуват и страдат, а в леглото изпадат в ярост, която
свършва с пълно изнемогване.

"Санхини" - те са с мярка страстни, разсъдливи, владеят
желанията си, не са срамежливи, но са скромни, практични и мислят
за децата. С мъжете са критични, но не и ласкави, мечтателни и
пълни с тихо сладострастие. Mъжете ги вземат за съпруги, но в
леглото предпочитат да бъдат с други.

Mъжът може да познава или едните, или другите, или и едните, и
другите и третите, но оставайки с жена той винаги е длъжен да бъде
мъж, неин властелин и роб на нейната любов и половото желание.

Mъжът в любовния акт се държи като слон, жребец, леопард, лъв,
бик или муле.

"Слон" - привлича жената повече преди сношението, отколкото
след него. Tой е голям и тромав, тестисите му са големи и твърди,
членът - огромен, но не жилав. KAMA-СУTРA той не оценява,
предпочита методите на "Упарати", "Aсинтак" или "Aнаита"

"Жребец" - хубав, тестисите му са чувствителни към женската
ласка, членът - дълъг. В любовния акт е прибързан, неакуратен,
самолюбив, неблагодарен. Предпочита го робинята, но не и
принцесата.

"Лъв" - с благодарно сърце, силен в леглото. Tестисите му са
срамежливи, но неподходящи за наслаждение на жената. членът му е
голям и твърд а движенията - енергични и ласкави. Tой е добър
съпруг, но скромен любовник. Жените го желаят повече, отколкото
той тях. Tой може да бъде овладян само с помощта на KAMA-СУTРA.

"Леопард" - лек, бърз и ласкав. Tестисите му са съдина с
огън, а членът - звъняща плът. В сношенията ласкав и благодарен,
настойчив и неуморим. Tой е насладата на младата жена и надеждата
на нейните сънища, а KAMA-СУTРA с него е възторг и наслаждение.
"Раджа" и "харем" го превръщат в тайфун, покорен на властта на
жената.

"Бик" - як, упорит. Tестисите му са големи, но твърди, а
членът - къс, но могъщ. Ударът му е енергичен, зъл, но достига
целта си винаги, даже ако жената не желае това. В сношенията е
силен, но уморителен и е способен да продължава акта без желанието
на жената, дори при нейната съпротива. KAMA-СУTРA му е
безразлична, той забива жена навсякъде и винаги, когато му е нужна.
Ласките за него са излишни.

"Mуле" - дребен, бавен и прекалено спокоен. Tестисите му са
безразлични към женската ласка, но членът с помощта на жената става
дълъг и жилав. В сношението е спокоен и уморителен със своето
бавене. Желанията му граничат с желанията на жената. KAMA-СУTРA
за него е неведома и жената, която го обладава не може да се
разпореди с него както иска.

Положение на тялото при полов акт

Положението, при което зачева е най-приятно на жената и тя се
стреми да го заеме винаги, когато е в леглото с мъж.
Разнообразието е приятно, то задържа мъжа. Mъжът се стреми към
разнообразие. Понякога той постига това, като овладява все нови и
нови жени, но той може да получи това и от една жена, ако тя
съумява да бъде разнообразна.

Начините за докосване един друг са безчислени, но най-голямо
наслаждение носи KAMA-СУTРA - изкуството на любовта на бога Брахма.

"Селско" - той седи, свил крака под себе си. Tя сяда на
коленете и бедрата му, разкрачила крака, вкарва в себе си члена му,
обхваща с ръце раменете му и с долната част на корема започва
движенията.

"Eздач" - тя седи, едва разтворила бедра. Tой сяда на бедрата
й с лице към нея, вкарва члена си и започва движенията.

"Идрака" - той седи с протегнати крака. Tя сяда на тях с гръб
към него, притискайки се със задните си части към чатала му, вкарва
в себе си члена му и с леки поклащания и навеждания започва
движенията.

"Парачхада" - двойна поза. Tя лежи по гръб, той на нея с
глава към краката й, но също по гръб. Tя сяда и движейки се към
него приема члена. Сношението се извършва: той по гръб, тя -
седейки и обратно. Стеснява входа - древна поза, доставя
наслаждение на двамата.

"Цейлон" - тя е на гръб, краката са в страни, но не
повдигнати. Tой ляга между тях и вкарва члена си. Разширява
входа. Наслаждението идва от допирането на главичката на члена в
дъното на влагалището. Ударът се нанася на дълбочина и достига
целта.

"Kостенурка" - тя е на гръб, краката й са вдигнати нагоре и
той с ръце ги притиска към своите крака и бедра. Tой се стреми да
притисне коленете към раменете й и така извършва движенията.
Властта на мъжа и страстната прегръдка на коленете на жената
съединяват обятията им по-здраво от черупката на костенурка.

"Две копия" - краката й са допряни един до друг и изпънати,
като допускат между себе си само члена.

"Целомъдрие" - същата поза. Tой стиска с крака бедрата й.

"Съпружески" - краката й са леко разкрачени и изпънати. Не
уморява и не доставя остро удоволствие.

"Втора жена" - краката й са разкрачени до край и изпънати. Не
уморява, но удоволствието е по-голямо.

"Наслада на съпругата" - тазът и е повдигнат с подлагане на
възглавница. Tя се наслаждава без да се уморява. Tой се
освобождава пълно, но без страст.

"Паджирати" - двамата си помагат с ръце. Tой я тегли към себе
си с ръце за бедрата, като се опира в тях и едновременно ги
разтваря по-широко. Tя го държи с ръце за стъпалата на свитите му
крака и го тегли към себе си нагоре, стремейки се да усили
нанасяните удари.

"Индианци" - тя сяда на колене, широко ги разкрачва и ляга
назад. Tой я обладава с голямо удоволствие и наслаждение. Не
трябва да се отказваме от този способ с цел да удържаме яростта на
мъжа, трябва да се свикне с него и той ще стане най-добрия способ.

"Индианци - суетно" - същото, но краката й са събрани.

"Скорпиони" - двамата напълно се отпускат, разхвърлят ръце и
крака и лежат един върху друг. Прилага се при предварително
възбуждане на мъжа с целувки на члена и тестисите.

"Лотус" - тя вкарва в себе си члена му и след това кръстосва
крака в поза "Лотус".

"Mека" позиция

"Два стълба" - краката й са разкрачени до край и високо
вдигнати нагоре. Ударите нанася мъжът, а тя само отговаря с
поклащане на тялото. Mного бързо освобождение на мъжа и пълно
удовлетворение на жената.

"Kвадрат" - същото, той слага ръце на вътрешната страна на
бедрата й при чатала и ги разкрачва още по-широко. При това с
нейните бедра извършва всички приятни за него движения.

"Вавилон" - същото, но той я държи за петите.

"Небе и земя" - тя слага крака на раменете му и с пети докосва
гърба му. Mъжкият член докосва шийката на матката, доставяйки на
жената неописуемо удоволствие.

"Змийски пръстени" - тя опира петите си на бедрата му отзад и
с кратки тласъци помага на движенията му. Изкусно наслаждение за
двамата, дава им ритъм и енергия. Mного се цени от младите жени.

"Mинаре" - единият й крак е протегнат нагоре, другият - надолу
и настрани, а след това краката се редуват. Наслаждение за мъжа,
но уморява жената. Избавя фигурата й от излишно коремче.

Mеката позиция разширява входа и скъсява матката, като
позволява на мъжа с члена си да докосва шийката на матката. Tова е
приятно на жената, но не винаги спомага за пълното облекчение на
мъжа.

Движенията на мъжа трябва да бъдат ласкави, без резки тласъци.
Със своите движения жената трябва да подлага на докосванията на
члена "елмаза на живота" - мястото, където мигновеното докосване я
прави щастлива и удовлетворена.

"Tвърда" позиция
(Нейните крака са събрани и вдигнати нагоре)

"Люлка" - тя вдига краката си нагоре без да ги разкрачва,
сгъва ги в коленете и ги притиска към гърдите си. При вкарването
на члена краката леко се разкрачват и се хващат с ръце. Tой ляга
отгоре и придържайки я за задната част на бедрата започва
движенията.

"Kълбо" - той сяда с изпънати крака, а тя, вдигнала крака на
гърдите си лежи на краката му по гръб и с клатене започва
движенията.

"Kошничка" - същото, но коленете й са леко разкрачени, а
пръстите на краката се допират до корема му. Tези два способа
отдалечават края, но не възбуждат особено много двамата.

"Cветът на лотуса" - същото, но краката й са кръстосани.

"Паун" - тя вдига единия си крак при гърдите, а другия изтяга
на леглото. Mного добър способ за зрели хора, ценящи не толкова
ритъма, колкото пълнотата на движенията и усещанията.

Tвърдата позиция стеснява входа, но позволява да се поеме
мъжкия член много дълбоко, с което се увеличава наслаждението на
жената. Tова е най-ласкавият и страстен способ за нея.

"Паравалана"
(висока позиция)

- Tя лежи напряко на скамейка или друго възвишение, отпуснала
крака надолу. Tой стои на колене или ако тя лежи високо, стои
прав. Наслаждението се достига със силни удари на мъжа.
Положението на жената трябва през цялото време да се изменя, което
позволява да се използват всички способи за любовен акт.

"Oтражение в утринна вода" - тя вдига високо крака, той стои
между тях и я тегли нагоре, вдигайки я до височината на члена си.

При високата позиция наслаждението на жената е в покорното
очакване на мъжките удари, които освен, че увеличават наслаждението
го и разнообразяват.

"Tириам"
(и двамата са на една страна)

"Kентавър" - тя лежи на хълбок, краката й са изпънати. Tой
лежи с лице към краката й, разкрачва ги и с нейна помощ вкарва
члена си. Tя при това леко се сгъва в кръста, давайки на члена да
влезе, е след това отново се изправя.

"Диайнур" - тя лежи полунастрани, разкрачила широко крака.
Tой ляга нa нея, слага горния й крак на бедрото си и се стреми да
се докосне до корема й с най-издадената част на своя корем, и
вкарва меко члена си в нея.

"Султан-Забур" - тя лежи настрана, здраво стиска с бедра
краката му и с енергични движения на таза приема движенията на
члена му.

"Принц" - той седи на колене. Tя лежи настрана между коленете
му, притискайки краката си към него.

"Желана" - тя лежи на високо място настрана, краката й са в
"ножица", той е между тях.

"Упарати"
(тя е отгоре)

"Tара-кира" - двамата са в древната позиция, но тя е отгоре и
му подражава, като извършва същите движения. Oсобено е приятно,
ако тя извършва движението "Верига".

"Eздач" - тя изтяга крака напред и сяда на члена му.

"Aмазонка" - тя сяда на члена му с крака от едната му страна.

"Фазан" - тя ляга между разкрачените му крака, поема члена му
и стиска бедра.

"Клин" - тя сяда на члена му и върти бедра.

"Кол" - тя сяда на члена му с гръб към него.

"Kръгове" - тя седи на него без да изпуска члена, той се
обръща с лице към краката й, правейки кръг. След това същият кръг
прави и тя.

"Tириам" и "Упарати" са добри при сношение с бременни, и също
когато жената се е уморила да бъде под мъжа и иска да се наслади на
свободата на избраните от нея движения. Mъжът трябва да се покори.

"Aсинтак"
(той седи с отпуснати крака, тя - на него)

"Бутон" - тя сяда на неговия член, задните й части са на
коленете му или между тях. Kраката й са широко разкрачени в
бедрата, а петите - на неговия гръб.

"Oтворен бутон" - същото, но краката й са на лактите му и
прегръщат тялото му.

"Kукла" - същото, но краката й лежат на бедрата му.

"Барс" - и двамата яхват една скамейка с лице един към друг,
тя кръстосва крака на гърба му и ги пуска на пода, без да изпуска
члена.

"Tрон" - той слага ръце на коленете си, тя сяда на тях и се
мъчи да вкара в себе си члена му.

"Mайчинство" - тя сяда странично на коленете му, поема члена
му и стиска колене.

"Седло" - същото, но единият й крак е на ръката му или, още
по-добре, на врата му.

"Ладия" -
User Avatar
Овен:

1. По-добре не спорете с мен.
2. Първо ще го направя, а после ще помисля.
3. Там където останалите спират, аз натискам газта.
4. Ще бъда вечно млад.
5. Направи го като мен – и без това няма да го направиш по-добре.
6. Най-трудното е да изслушаш събеседника докрай.
7. Упорството не е порок.
8. Лесно е да се контролира ситуацията, сложно – собствените емоции.
9. Един овен е добре, два овена са много.
10. Не нападам пръв, но не дай Боже да ме засегнат.

Телец:

1. Не ми е жал за парите, дето похарчих, жалко че бих толкова път.
2. Не ми трябва чуждо, не пипай моето.
3. И най-лошият мир е по-добър от най-добрата кавга.
4. Не безпокой този, който се е установил.
5. По-добре красив диван, отколкото красив залез.
6. Яденето е сериозно нещо.
7. Галеното теленце от две майки суче.
8. Когато си втори икономисваш сили.
9. Не мога да понасям запалки-еднодневки!
10. Дегустатор – това е истинското ми призвание.

Близнаци:

1. Днес не съм такъв като вчера.
2. Който владее ситуацията, владее инфомацията.
3. Един акъл е добре, два – още по-добре, особено ако принадлежат на един и същи човек
4. Фигаро тук, Фигаро там.
5. Идета, както и всички продукти, не бива да залежава.
6. Един телевизор, телефон в къщата - хдобре, а три още по-добре.
7. Който не е успял, той е закъснял.
8. Движа се по живота като скутер по вода – без да потъвам, ама затова пък бързо.
9. На пазара не отговарям за пазаруването.
10. Обичам количеството защото за качеството не ми остава време.

Рак:

1. Моят дом е моята крепост.
2. Да глезя другите е истинското ми призвание.
3. От всичко на света е най-добре да се запасиш с търпение.
4. Този, който умее да чакам, постига всичко.
5. Срещай се с приятели вкъщи, а не в кафето.
6. Нищо не стопля така душата както вида на пълен хладилник.
7. П-добре спестявай и търпи, но нещо хубаво купи.
8. Тежко се живее там, където няма къде да се скриеш.
9. Нося навсякъде миналото на гърба си.
10. Нима едно палто се износва за 20 години?

Лъв:

1. Ще ви поведа към светлата далечна шир.
2. По-добре да помагаш, отколкото да ти помагат.
3. Добри маниери - половин успех.
4. Слънцето свети за Лъвовете.
5. По-добре хубава длъжност и кабинет, отколкото добра заплата.
6. Обичам да печеля много, но и да харча много.
7. По-добре да имаш у вас роял, отколкото пияно – пък дори и да няма кой да свири на него.
8. Въпреки приветливия си вид, в душата си съм диктатор.
9. Ако ще се прави нещо – да е по-голямо.
10. Защо ви е слънце, щом аз съм с вас????

Дева:

1. С труд и търпение всичко се постига.
2. Скромността краси не само девойката, но и девата.
3. Всеки живее за себе си, но служи на другите.
4. Навсякъде е нужен ред – и в мислите, и в кухнята.
5. Докажи ми определено логично, че сме създадени един за друг.
6. Кривият таван направо ме побърква.
7. В големите мащаби се губя.
8. Не мога да извадя костилките на цяла кофа череши.
9. Във всяка Дева се крие истинска дама.
10. Мухоморката трябва непременно да бие на очи, а бялата гъба и така си е добре.

Везни:

1. Без партньор съм като без ръце.
2. Най-противното нещо е да се спори.
3. Побеждавай съгласявайки се.
4. Принципни са само глупаците
5. Ще въвлека който и да е в каквото и да е.
6. Красотата ще спаси света.
7. Всичко трябва да се прави с настроение.
8. Най-трудното е да направиш избор.
9. Не над всички ”i” трябва да се постави точка.
10. И сега не знам дали съм за белите или за червените.

Скорпион:

1. Жалко е когато няма кого да ужилиш.
2. Всяко събитие е като дивана: в него винаги има скрити пружини.
3. За усмивка трябва да има сериозна причина.
4. Можеш да се освободиш от всичко, но не и от собствените си страсти.
5. Пея своите любовни песни на бойното поле.
6. Не всеки може да издържи погледа ми.
7. Моите страсти рядко се показват навън – като акула, която рядко излиза на повърхността.
8. Светът ще пропадне без рицари.
9. Не всички Отел-ловци са се появили на този свят!
10. Приличам на кактус – моето приказно цвете се отваря само за избрани.

Стрелец:

1. Трябва да има много добри хора.
2. На когото съм длъжен прощавам всичко.
3. Най-прекрасната отпуска е околосветското пътешествие.
4. Главното в проблема е неговият мащаб.
5. Не е възможно някой да ми се сърди.
7. Угризение на съвестта? Какво е това???
8. Задълженията красят само посредствените хора.
9. Глупаво е да се притесняваш предварително. Дайте да оправим нещата.
10. Който не си изпълнява задълженията просто трябва да ги изпълнява.

Козирог:

1. Не съм гонче, нито състезателен кон. Аз съм маратонец.
2. И сам воинът е воин.
3. Не нарушавай законите – ще услужиш на някого, но ще хванат теб.
4. На мен ми трябва малко. Моето имущество е огледалото на моите успехи.
5. Животът прилича на влак, който пристига на всяка гара точно по разписание.
6. Приятно е да мислиш за далечни страни докато си седиш вкъщи.
7. Истинският Козирог се познава като коняка – по това колко е отлежал.
8. Струва си цял живот да драпаш към върха пък дори и само за да плюеш веднъж долу в ниското.
9. Само аз се подмладявам с годините.
10. Бавно, бавно, но като хвана – не пускам. .

Водолей:

1. Колко скучно е да приличаш на другите!
2. Щом съм те измислил, стани такъв, какъвто искам.
3. Предразсъдъците са измислица на глупаците.
4. Бъдещето просто трябва да бъде прекрасно.
5. Трудно е да бъдеш ангел, но трябва!
6. Доброто намерение е по-важно от добрите дела.
7. За да станеш новатор трябва първо да забравиш за традициите.
8. Секс? В жиеота има и по-важни неща.
9. Първо приятели, после семейство… ако разбира се остане време.
10. Няма по добър и по-бодър от мен.

Риби:

1. Да почувстваш е по-важно, отколкото да помогнеш.
2. Не мога да се откажа от алкохола, както и рибата от водата.
3. Редът е измислен от скучните хора.
4. Не отлагай за утре това, което може да се отложи за вдругиден. .
5. Малко ли е, че съм обещал…
6. Да бързаш докато работиш е все едно да гълташ без да дъвчеш.
7. Готов съм да разбера всички, само не и себе си.
8. При буря върбата се огъва, а дъбът пада.
9. Всички знаят, че съм зает, но малко знаят с какво точно.
10. Не ме притискайте! Ще ви се измъкна като риба!
User Avatar


Стихотворение за жената

Възпяват устните, косата
гърдите като на коза
възпяват ханша и бедрата,

Ала забравят за гъза

Жени, без гъз какво сте вие?
Кажете смело, без сръдня!

Не е то нещо да се крие,

ни само орган за пръдня.

Гъзът е нещо естетично.

И кой не тръгва след жена,

която с крачки естетични

тъй смело си върти гъза?


Кажете още кой не зяпа,кога жена се наведе?Гъзът й, бялнат като

ряпа с греховна сила го зове.

Не е ли вярно, че в кревата,

преди да почне любовта,

ни съблазнява нас жената,

като я хванем за гъза?

О, женски гъз, бъди прославен!

Надебелявай и цъфти!

Сърцата мъжки покорявай

и към съблазън ги води!!!
http://venetzia.bloghub.org/2008/02/
User Avatar
В Италия публикуваха мъжко-женски речник Ето някои от женските и мъжките интерпретации на най-често използваните думи в една двойка: ВЪЗРАСТ - ТЯ: До 30 години не е проблем. Нерядко след това една жена започва да предприема някои интервенции, първо по-леки, после все по-решителни, за да я скрие. На 40 години може да бъде достатъчен умел грим и добър фризъор. На 50 е първата голяма дилема - дали да се приемат следите на времето или да се прибегне до хирург? Не е въпрос толкова на любов, колкото на самоуважение, а то няма възраст. Затова и на 50 години е възможно да се реагира с дух, тъй като вашият 60-годишен партньор, след като се е заклел, че възрастта не е важна, е избягал с една 20-годишна. Това е очевиден знак, че с възрастта мъжете оглупяват. [color=Aqua]ВЪЗРАСТ - ТОЙ[/color]: До 40 години не е проблем. Даже напротив, не е изключено на мъжа да му е изгодно да увеличи възрастта си, за да се сдобие с повече респект в очите на една жена или работодател. След 40 години, ако още не се е оженил или не е направил кариера, жените и работодателите започват да се питат защо е така. За да се наложи на пазара, мъжът започва да се прави на по-млад по начин, който често е по-скоро вреден, отколкото полезен. Към 50-те зрелият ерген започва да си боядисва косите, започва да практикува „промоционален“ спорт от рода на голф и ветроходство, облича тесни дънки и ярки ризи, купува си джип или спортна кола, с които започва да сваля дъщерите на връстниците си - точно онези, на които съчуства, че са се оженили за съученичките си и които приемат спокойно възрастта си и от своя страна му съчувстват. БИВШИ - ТЯ: Човекът, с когото е имала връзка и към когото е изпитвала чувства. С редки изключения, с „бившия“ може да се роди дълбоко и искрено приятелство. С „бившите“ тя постига интимност, която е трудно да се постигне с други хора, тъй като доверието вече го има, познават се положителните неща и недостатъците, а огорчението и напрежението с времето са изчезнали. Да се сдобиеш с приятел в лицето на един твой „бивш“ те кара да имаш чувството, че не си хвърлил, все пак, годините на вятъра и че не си скъсал категорично с една връзка. Освен това, не е казано, че всичко е свършило, тъй като в един момент любовта между двамата може пак да цъфне. Мъжете почти винаги са ревниви по отношение на бившите си жени. БИВШИ - ТОЙ: Човекът, с когото е приключил една сексуална връзка. Дори и дълго време след приключването на връзката с една жена, мъжът е убеден, че ако поиска, може пак да преспи с нея. Това убеждение често бива подкрепяно от самата реалност, затова са оправдани „неговите“ предразсъдъци и ревност по отношение на „нейния“ бивш, дори когато тя го определя като „само един добър приятел“. ФАЛИТ - ТЯ: Негативен и окончателен край на една връзка. Говори се за фалит, когато връзката е била важна (например в случай на брак) и когато се смята, че с още малко усилия е можела да бъде спасена. Жената е предразположена да си задава въпроси месеци наред, ако не и години, къде е сгрешила тя и къде - партньорът й. Мъжът пък е предразположен да започне, колкото се може по-скоро, друга връзка ФАЛИТ - ТОЙ: Краят на един бизнес или на една фирма с финансови проблеми. РАЗБИРАТЕЛСТВО - ТЯ: Взаимно разбирателство. Можеш да се разбираш прекрасно с една приятелка, би трябвало да се разбираш добре и с партньора ти. То се корени не само в нивото на познаване и във взаимното доверие, а и в споделянето на общи интереси, принципи, идеи. Едно по-високо ниво на разбиране позволява да се разбирате и без думи, да взимате решения заедно и да се подкрепяте взаимно.

Разбирането в еротичен смисъл е абсолютно необходимо и за двамата. За жалост, не винаги съвпада с духовното разбиране. Една страстна вечер с един мъж може да доведе до илюзии у жената, че е намерила идеалния си спътник. Но още щом се събуди сутринта и не го открие в леглото, ще констатира, че разбирането е било единствено физическо. РАЗБИРАТЕЛСТВО - ТОЙ: Разбирателство между различните части в един тим или сред отделните играчи. Във футбола е от огромно значение, за да не се губят възможностите за голове. Разбирането между вратар и защитници, както и между самите защитници е решаващо, за да се постави в затруднение противника. ИСКРЕНОСТ - ТЯ: Да не се лъже, но и да се избягва премълчаването на стратегически неща - мъжки специалитет, който позволява на съпрузи, гаджета, любовници да се обявяват за искрени, дори когато водят двоен живот.

Жената, която е по-склонна да бърбори и да споделя, много трудно би казала „Тази вечер излизам“ или пък „В събота съм заета“. Тя винаги ще обясни с кого излиза, ще опише приятелките си, ще съобщи програмата за вечерта, а на връщане ще разкаже подробно как е минало. Да излъже за нея е трудно. Мъжът пък се ограничава до оскъден разказ за това, което прави. Ако лъже, то този разказ става още по-оскъден. Разликата обаче е толкова минимална, че подозрението за евентуална лъжа става още по-трудно. ИСКРЕНОСТ - ТОЙ: Да се казва истината. Цялата, когато е възможно. В противен случай - почти цялата. КУФАР - ТЯ: Предмет, в който се поместват нещата, необходими при едно пътуване. Когато се купува куфар, той се избира според практичността си, но също така трябва да е красив, да събира доста багаж и да не затруднява движенията, да побира дрехите, без да ги смачква. Много е важно как се приготвя куфарът. Предметите в него се поставят така, че да ти е под ръка това, което ти е най-необходимо. Крехките и чупливи неща се слагат внимателно, като се използва всяко едно пространство в куфара. Всичко трябва да остане на мястото си подредено, дори когато куфарът понесе удари. Чистите дрехи се отделят от мръсните. Мъжете обикновено не обръщат внимание на тези подробности. КУФАР - ТОЙ: Предмет, който е необходим при пътуване. За един мъж е достатъчно, че в него могат да се сложат неща. За жената той е и статус символ, пътуващо свидетелство за нейния вкус. В случаите, когато пътуването е повече от 24 часа, той е нещо като филиал на дома, затова в него се поставя всичко възможно от банята и гардероба.
User Avatar


Само за мъже: 4 вида жени, за които не бива да се жените

Жена - Красива завинаги

Тя се появи и вие замряхте! Тя е толкова красива! Не мила, не симпатична, не стилна, не обаятелна. Красива! Това е нейната професия! Просто тази жена обслужва собствената си външност и е уверена, че светът трябва да и служи.

Нейните черти не са идеални. Просто красотата и е нейната работа. Счита се за красива и това е достатъчно. Ще се омъжи за вас веднага- някой трябва да обслужва красотата. Умна или глупава, добра или зла- това никога няма да разберете, тя винаги ще е леко недоволна от вас. И не само от вас. Едва- едва присвити устни, някаква скръб на лицето и- красивата по професия е уверена, че животът не и дава всичко и продължава да я ощетява. Красивата няма чувство за хумор- няма да я разсмеете никога. Говори по-малко от другите жени- защо да разговаря с вас? Един философ беше написал за нея: "Красавицата даже посред нощ се вълнува от това как лежи."

Жена- Всичко по правилата

Много опасен вид нежелателни жени. Да я разпознаеш е трудно, да и избягаш- още по-трудно. Тя е много правилна жена. При нея всичко в подредено. Тя е главният отличник в този живот. Всичко е подредено по номера и навреме. Ученичка- отличничка, института-върхът. Тук вече внимавайте.

Първият признак на този тип е: след като завърши- няма нито една приятелка. Задушевност от нея не чакайте. На работа тя е най-добрата и се изкачва в кариерата за много кратко. Следващото и постижение сте вие- тя трябва да има мъж заради порядъка. С правилната жена не е лошо. С нея ще е само хладно и неуютно. В определения от нея срок ще се появи и дете. От това никой няма да се радва. За детето естествено ще се грижи детегледачка.

Правилната жена няма да ви даде нито един повод за скандал. А и може ли да се караш с машина?

Жена - Искам най-хубавото

Обикновено на това нещастие кълват мъже, които искат преди всичко уют и комфорт, а после всичко останало. И тогава на хоризонта се появява жена, която ще ви обгради с комфорт и точно знае, как ще ви е най-добре. Да се загуби бдителност в такъв случай е много лесно. След известно време с удивление забелязвате, че сутрин се давите с ненавистната ви от детството каша-съпругата е прочела, че кашата е полезна за здравето. Из вашия порцион изчезват едно по едно тлъсто, печено, солено и... Това е вредно!

Възглавничките на дивана ви вбесяват, вместо анцуг вас ви обличат в халат, ризата е винаги изгладена, но такава разцветка никога не бихте си избрали. В същото време се чудите- къде изчезнаха вашите приятели? Защо не идват и не ви търсят? Да напуснете жена си, която иска само най-доброто за вас е жестоко, а да живеете с нея вече е невъзможно.

Жена - Удобната За Този тип жени не може да се кажат лоши думи. Затова- максимум внимание, защото с нея е лесно и удобно. Никакви капризи. Нова рокля? На нея не и трябва. Пари за маникюр? Тя не си прави. Отпуск в Италия? Тя не иска. Вечеря в ресторант? Тя поръчва пица за вкъщи. Загубили сте си работата? Тя вече е заработила и заради вас пари. Не много, но гладна смърт не ви заплашва. На гости е неудобно да се ходи с празни ръце? Защо да ходим? - пита тя и си оставате у дома.

И какво е лошото на всичко това? Нищо. Защото от самото начало към нищо не сте се стремили. Правото да се наричате МЪЖ ви е дадено поради физиологията? Прекрасно. Удобната жена- това е, което ви трябва. Да мечтаете, да постигате, преодолявате, да захвърляте в краката си- всичко това го има в мъжката лексика само заради жените. Когато престанете да ползвате тези глаголи в речта си и в реалния живот, вие изгубвате себе си и не забелязвате кога се е случило.

Свиквате на живот без маникюр, цветя и парфюми, разбирате че е по-евтино, че удобната жена заработва за двама ви и в това няма нищо страшно. Изведнъж...Ако, разбира се, изведнъж не се събудите и не поискате отново да станете МЪЖ.

Изходите от такъв брак са само два: или вие правите жена от нея, или тя ви превръща в среден род...

P/S . Сега питате: за коя да се оженя? Отговорът е много прост. За тази, която ИСКРЕНО обичате и която ИСКРЕНО ви обича. Тогава можете да преодолеете всичко.
User Avatar
Ако сте били дете тогава, като погледнете назад, ще ви бъде трудно да повярвате, че сте успели да доживеете днешния ден. Ние се возехме на коли без предпазни колани и без въздушни възглавници. Креватчетата ни бяха оцветени в ярки бои с голямо съдържание на олово. На шишенцата с лекарства нямаше секретни капачета, вратите често не се заключваха, а шкафовете в къщи не се заключваха никога. Пиехме вода от улични чешмички, а не от пластмасови бутилки. На никого дори не би му хрумнало да кара колело с каска. Ужас, нали!

С часове си правехме самоделни колички от дъски и лагери, намерени на някое бунище, и едва когато вече летяхме по нанадолнището си спомняхме, че сме забравили да им сложим спирачки. Сутрин излизахме от къщи, играехме по цял ден и се прибирахме, когато запалваха уличното осветление – там където го имаше. И през цялото това време никой не можеше да разбере къде сме. Нямаше мобилни телефони, представяте ли си!

Няколко човека ядяхме един сладолед и пиехме лимонада от една и съща бутилка - и никой не умря. Нямахме компютри, 3D игри, компактдискове, GSM-и, 160 канала кабелна телевизия, интернет и на тълпи ходехме на кино, защото нямаше дори видео!

Затова пък имахме приятели. Излизахме от къщи и ги намирахме. Ако някой ни трябваше, отивахме у тях и се виждахме с него. Просто така, без предварително обаждане! Сами в този жесток и опасен свят. Без охрана. Как изобщо сме оживели?

Измисляхме сами игрите си, крадяхме череши и ги ядяхме с костилките – и на никой костилките не му прорастваха в корема. През междучасията се пръскахме с вода от многократни спринцовки и бутилки от „Веро”. Нашите постъпки си бяха наши собствени и ние бяхме готови за последствията. Порязвахме се, ходехме в синини и натъртвания или си чупехме кокалите – но никой никого не съдеше. Смятахме, че за всичко сме си виновни ние самите. Представата, че можеш да се откупиш от ченгетата или да се скатаеш от казармата практически не съществуваше. Родителите от онези времена винаги вземаха страната на закона, можете ли да си го представите?

Да-а-а, такива бяхме, а ето какви станахме:
1.По погрешка въвеждаме системната си парола на микровълновата печка.
2.Имаме списък от 15 номера да се свържем със семейството си, което се състои от 3 човека.
3.Пращаме e-mail на колегата, който седи в съседната стая.
4.Губим контакт с приятелите си, които нямат електронна поща
5.След края на работния ден се връщаме в къщи и отговаряме по телефона така, сякаш още сме на работа.
7.Изпадаме в паника, ако излезем от къщи без мобилен телефон и се връщаме да го вземем.
8.Щом се събудим сутрин, първата ни работа е да влезем в интернет, още дори преди да си изпием кафето.
9. Сега накланяш глава, за да се усмихнеш.
10. Четеш този текст, съгласен си с него и се усмихваш.
11. Още по-лошо – вече си намислил на кого ще го изпратиш.
12. Прекалено се увлечен, за да забележиш, че в този списък няма номер 6.
13. Трябва ти само секунда за да пробягаш с поглед текста и да се убедиш, че номер 6 наистина няма.

ПП. източник: някъде из нета!!!
User Avatar

МЪЖКИЯТ ЧЛЕН иска

Сподели във Facebook


...повишение на заплатата по следните причини:

- винаги работи съсредоточено и под напрежение
- умее дълбоко да потъва в работата
- може да работи във всички направления
- няма вентилация или климатик на работното си място
- работи в условията на повишена влажност
- работи при високи температури
- работи през почивните дни и празници
- може да работи по всяко време на денонощието
- подложен е на риск от професионални заболявания

Повишението на заплатата на МЪЖКИЯ ЧЛЕН
е отказано по следните причини:

- не може да работи 8 часа на ден
- не винаги се подчинява на искането да започне да работи
- след кратък работен период заспива
- не може да остане предан на едно работно място
- много рано излиза в пенсия
- работи само при постоянно подбутване
- постоянно оставя работното си място мръсно
- понякога бяга от работа преди края на работното време
User Avatar

Какво искат да чуват мъжете от жените

Сподели във Facebook


1. Извинявай, не бях права!
2. Не се притеснявай - ще се справя и с тримата! Имам черен пояс по карате!
3. Скъпи, сигурен ли си, че пи достатъчно?
4. Дали не говоря прекалено много?
5. Аз що не си еба майката, а?!
6. Реших от днес вкъщи да ходя гола!
7. С приятелките ми сме ти подготвили изненада! Момичета, събличайте се!
8. Сестра ми иска да пренощува вкъщи. Нали не си против да спи помежду ни?
9. Мило, излизам за малко навън да сменя накладките на колата!
10. Какво да направя, за да изкупя вината си?
11. При наште ще отида сама, а ти иди на стриптийз!
12. Мисля, че си длъжен да уважиш приятелите си - иди и се напоркай с тях!
13. Толкова ме възбуждаш, когато си пиян!
14. Тази вечер имам нужда единствено от безсрамен, развратен, див, животински секс!
15. Слушай - печеля достатъчно! Няма нужда да работиш? По-добре се научи да играеш покер!
User Avatar

Първите думи след секс според зодиите

Овен: "О’кей, хайде отначало!"

Телец: "Искам да ям! Подай ми пицата!"

Близнаци: "А къде е дистанционното?"

Рак: "Кога ще се оженим?"

Лъв: "Не мислиш ли, че бях великолепен(великолепна)?"

Дева: "Я дай да видя чаршафите"

Везни: "Ако на теб ти хареса, значи и на мен ми хареса"

Скорпион: "Хм, сега вече може и да те развържа"

Стрелец: "Не ми се обаждай, сам/а ще ти звънна"

Козирог: "Имаш ли визитка?"

Водолей: "А сега дай да опитаме БЕЗ дрехи!"

Риби: "Та как казваше, че се казваш"
User Avatar

Какво търси жената в мъжа

Сподели във Facebook


Какво търси жената в мъжа, оригинален списък (възраст 22)

1. Красив
2. Очарователен
3. Финансово обезпечен
4. Внимателен слушател
5. Духовит
6. В добра форма
7. Стилно облечен
8. С вкус към красивите неща
9. Пълен с приятни изненади
10. Романтичен любовник


Какво търси жената в мъжа, преработен списък (възраст 32)

1. Добре изглеждащ, за предпочитане с коса
2. Отваря врати на коли, държи столове при сядане на масата
3. Има достатъчно пари за приятна вечеря
4. Слуша повече, отколкото говори
5. Смее се на шегите ми
6. Носи чанти от супермаркета с лекота
7. Притежава поне една вратовръзка
8. Оценява добре приготвената вечеря
9. Сеща се за рожденни дни и годишнини
10. Търси романтика поне веднъж седмично


Какво търси жената в мъжа, преработен списък (възраст 42)

1.. Не много грозен - плешив ОК
2. Не потегля преди да съм се качила в колата
3. Работи здраво
4. Кима като му говоря
5. Обикновено схваща смешната част във вицовете
6. В достатъчно добра форма е за да преподреди мебелите
7. Носи тениска, която поне покрива шкембето му
8. Сеща се да не купува шампанско с тапи на винт
9. Сеща се да спуска седалката на тоалетната на излизане
10. Бръсне се повечето уикенди


Какво търси жената в мъжа, преработен списък (възраст 52)

1. Поддържа космите в носа и ушите си спретнати
2. Не се уригва и не се чеше на неподходящи места пред хора
3. Не взима пари на заем прекалено често
4. Не заспива, докато му говоря
5. Не повтаря един и същи виц прекалено много пъти
6. В достатъчно добра форма е за да става от канапето през уикенда
7. Обикновено носи еднакви чорапи и чисто бельо
8. Оценява добрата вечеря, особено ако е пред телевизора
9. Спомня си името ми понякога
10. Бръсне се някои уикенди


Какво търси жената в мъжа, преработен списък (възраст 62)

1. Не плаши малки деца
2. Спомня си къде е банята
3. Не изисква много пари за поддръжка
4. Само хърка леко като заспи
5. Помни защо се смее
6. В достатъчно добра форма е за да се изправи сам
7. Обикновено носи някакви дрехи
8. Харесва меки храни
9. Помни къде си е оставил зъбите
10. Спомня си че сега е уикенд


Какво търси жената в мъжа, преработен списък (възраст 72)

1. Диша
2. Ползва тоалетната
Визитна картичка

Име:НЕЩО ЗА МЪЖА, ЖЕНАТА И ЗА ВСЕКИ ПО НЕЩО

Създаден: неделя, 10 май 2009

Членове: 12

Описание: от много клубове боли глава- това тук е за всичко което може да ни разсмее, разтовари и тнтнтн

Модератор(и): timokvet

Галерия
Членове