Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук
User Avatar

 Ягодинска пещераПещерата се намира на  3 км. югозападно от село Ягодина. Входът е направен по изкуствен път.  Това е една от най-дългите най-интересните пещери в България и  най-красивата в Родопите.

 

Ягодинската пещера има 5 нива с обща  дължина 10 километра. Превърната е в истинска туристическа атракция - с  изградена 1100-метрова пътека, електрофикация и изкуствен тунел 30 метра  по ниско от естествения вход на пещерата. В залите могат да се видят  чудни сталактити, сталагмити, сталактони, а също така драперит, синтрови  езера, хелектити, леопардови кожи“ (различно оцветени скални слоеве),  както и традиционната “стена на греха”, върху която се лепят монети.

 

В  пещерата са открити следи от живот от енеолита (4 хил.пр.н.е.), а също и  от по-късната бронзова епоха.

 

      

User Avatar

Пещера Дяволско гърло Пещерата се  намира в най-южните части на Централни Родопи и представлява един от  феномените на Триградското ждрело. По изкопан тунел (150 м.) се стига до  впечатляваща с размерите си зала, от която по виеща се стълба се стига  до естествения вход на пещерата. В пещерата може да се видят множество  подземни водопади, включително и вторият по-големина в света такъв (42  м.). Легендата говори, че именно тук Орфей се спуска в подземното  царство на Хадес.

 

Дяволското гърло е известна и с обитателите си  – най-големата колония от дългокрили прилепи която зимува в

Балканкия  регион.

 

      

User Avatar

 Пещера Ухловица Пещера Ухловица се  намира в планина Родопи, на 3 км. североизточно от село Могилица.  “Ухловица” е една от най-старите пещери в региона, с много красиви  дендритни обазувания, приличащи на морски корали. Пещерата завършва със  седем невероятно красиви езера, като към голямото езеро се спускат  каменните струи на брилянтен летен водопад.

 

Пещерата се намира  на 1040 м. надморска височина, а температурата вътре в нея през цялата  година е 10-11 градуса. Обща дължина на галериите е 460 м., от които 330  са благоустроени за посещения. Открита е през 1967 г. от Димитър и  Георги Райчеви.

 

      

User Avatar

пещера СнежанкаПещера Снежанка се  намира в западни Родопи, на 5 км. от гр. Пещера. Пещерата е сравнително  малка, дължината й е само 145 м, но в нея могат да се видят много  красиви ледникови форми. Образувана е преди 3,5 млн. г. от  Новомахленската река.

 

Името произхожда от сталагмит, намиращ се  във “Вълшебната зала”, които наподобява бяло женско тяло – „Снежанка”. В  последната зала, има някой 10-20 см „завеси” които звучат при лек удар.  Все пак е желателно това да се прави от водача, за да се избегне  счупване. Освен това, той най-добре знае кои звучат най-хубаво.

 

Пещерата  е открита през 1961, като при последващите проучвания в “Голямата зала”  и в залата, наречена “Жилището” са намерени кости и глинести съдове,  изработени от човешка ръка, без да се ползва грънчарско колело. Те са  останали запазени от времето на древните траки.

    

User Avatar

Пещера Бачо КироБачо Киро е името на  една от най-посещаваните пещери в България. Разположена на 300 м от  Дряновския манастир в отвесна варовикова скала, висока 25 м. на 335 м.  надморска височина.

 

Пещерата представлява сложен четири-етажен  лабиринт от пещерни галерии и разклонения около 3600 м. В нея са открити  оръдия на труда и следи от човешко присъствие, които датират от средния  и късния Палеолит.

 

В Бачо Киро се надблюдава голямо  разнообразие от варовикови образувания, изваяни от времето и  водата-Медузите, Мечата пързалка, Катедралата, Водопадът, Дъждовната  зала, Концертната зала, Тронната зала. Най-добре проучена от археолозите  е първата зала на пещерата Бачо Киро.

      

User Avatar

пещера ЛеденикаПещерата се намира в Стара планина  (северозападния край - Стрешерски дял на Врачанската планина). Входът й е  разположен в най-ниската част на Леденишкия увал при надморска височина  830м. Температурата в пещерата варира от -7° C до 15° C, при стабилни  8° С във вътрешността.

 

В най-ниската част на пещерата се намира  “Предверието”- през зимата и пролетта тази зала очарова с ледено  кристалната си украса, дала името на пещерата. Няколко метра човек  трябва да се движи наведен през прохода “Плъзнята”, за да стигне до  малката зала с кръгла форма, а след още едно стеснение се озовава в  “Концертната зала” (наричана така поради удивителната си аркустика). Тук  могат да се наблюдават Крокодилът, Главата на великана, Соколът, дядо  Кледа и много др. От тази зала се преминава през “Малката” и “Голямата  пропасти”, през коридора “Завеските”, за да се стигне до “Бялата зала”,  където се извисяват Свекървенският език, Жената на великана, Слонът,  Къпещата се девойка. Най-високата точка се нарича “Седмото небе”.

 

Единсвено  в тази пещера може да се види насекомото “Леденикус” или  “Светломразец”.

 

      

User Avatar

Пещера Магурата Пещерата се намира в северозападна България,  на 17 км. от гр. Белоградчик. Издълбана е във варовиковата Рабишка  могила (461 м. надморска височина). Една от най-големите пещери в  страната-обща дължина на откритите досега галерии е около 2500 м. Състои  се от главна галерия и три странични разклонения.

 

Пещерата  притежава богати по форма и размери образувания-сталактити, сталагмити,  сталактони, синтрови джобчета, пещерни бисери, “пещерно мляко”. Освен с  красотата си и с внушителните си размери, впечатляват “Големият  сталактон” - височина над 20 м. и диаметър на основата 4 м., и  “Падналият бор”-това е най-големият сталагмит в изследваните български  пещери с дължина над 11 м. и диаметър в основата 6 м.

 

Според  геоложки проучвания, образуването на пещерата Магура е започнало преди  около 15 млн. г. Всъщност в една от залите са разкрити праисторически  рисунки, издълбани в скалата и изрисувани с прилепно гуано. Фигурите  изобразяват танцуващи женски силуети, танцуващи и ловуващи мъже,  маскирани хора, богато разнообразие на животни, звезди, оръдия на труда,  растения. Рисунките датират от различни епохи - епипалеолит, неолит,  енеолит, начало на раннобронзовата епоха. Слънчевият годишен календар от  късния енеолит и добавки през раннобронзовата епоха са с голяма точност  и прецизност на записите. Чрез рисунките са се съхранявали информациите  за регионалния календар и празниците с техните символични и конкретни  персонажи.

 

      

User AvatarПещерата Съева дупка е една от  най-красивите пещери в България. Намира се край Ловешкото село  Брестница. Много богата на образувания и човек с по-голямо въображение  може да види много приказни герой. Богородица с Младенеца например. 

Водопади  от образувания, един сантиметър в пещерата се "израства" за около 115  години.

Един от 100-те  национални туристически обекта на България -    -
под № 33

User Avatar
история-на-пещерите
В България до сега са намерени около 5500 пещери. За много от тях има уникални легенди. Почти всички са изследвани и отворени за туристи - имащи познания в областта на спелеологията. Най-ранните сведения за пещерите в България са намерени в ръкописите на Петър Богдан от 1640 г., които съдържат ценни географски и исторически сведения за България и Влашко. Следващи данни са отбелязани чак през 19 век, където за първи път се публикува туристическо описание на пещера в България. През 1915 г. излиза книгата “Карстови форми в Западна Стара Планина”, написана от географа Жеко Радев. 7 години по-късно в България се започват системните биоспелеологични проучвания, с които се поставя началото на научните изследвания в пещерите в България.Проучват се едни от най-красивите пещери в България в районите на Лакатник, Карлуково, Златна Панега и Враца. През 1949 г. Българското Пещерно Дружество преустановява своята дейност по решение на “народната власт”. Продължават научните изследвания в институти на БАН и в Софийския Университет.В част от българските пещери са открити много ценни археологически находки. В тях са установени около 700 вида бъзгръбначни животни. Едни от най-разпространените пещерни животни са троглобионтите. От тях в света са установени 121 вида, а в България се срещат 95 от тях. От 37-те вида европейски прилепи в България могат да се видят 32 вида като всички са защитени от Закона за защита на природата. За жалост редица пещери в България са подложени на варварско унищожение: чупене, драскане, замърсяване от всякакъв вид.

  Визитна картичка

Име:Пещерите в България

Създаден: сряда, 14 октомври 2009

Членове: 7

Описание: Дяволското гърло, Духлата, Ягодинска пещера, Деветашката пещера, Съева дупка, Леденика, Темната дупка, Магура, Орлова чука, Проходна, Водопада, Елата

Модератор(и): Стелинце

Галерия
Членове