Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук
User Avatar
1. Не очаквай детето ти да бъде такова като теб или такова, каквото ти искаш да бъде. Помогни му да стане не твое копие, а себе си!2. Не изисквай от детето си да бъде благодарно за това, което си направил за него! Ти си му дал живота, как би могло да ти се отблагодари за това? То ще даде живот на някой друг – трети, и това е необратимият закон на благодарността.3. Не използвай детето си за отдушник на твоите негативни емоции!4. Не се отнасяй към проблемите му с пренебрежение! Животът дава на всекиго според силите и, бъди уверен, неговият не е по-малко тежък от твоя, а може би и повече, доколкото то няма опит.5. Не го унижавай!

6. Не забравяй, че най-важните срещи на един човек, това са срещите с децата му! Обръщай им повече внимание – ние никога не можем да знаем кого срещаме в детето.7. Не се измъчвай, ако не можеш да направиш нещо за детето си! Проблемът е, когато можеш, а не правиш. Помни, за детето е недостатъчно, ако не си направил всичко, което би могъл.8. Детето не е тиранин, който завладява живота ти, не е само плът и кръв. Това е тази скъпоценна чаша, която животът ти е дал за съхранение и за да разгориш в нея творчески огън. Това е разкрепостената любов на майката и бащата, които отглеждат не просто своето дете, а душа, дадена им за съхранение.9. Обичай и чуждите деца! Никога не причинявай на чуждите това, което не искаш да причинят и на твоите.10. Обичай детето си такова, каквото е – дори неталантливо, неуспяло и пораснало. Когато общуваш с него, се радвай, защото детето е празник, докато е все още с теб.
User Avatar

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,ПРЕМИЕР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО Г-Н ТОТЮ МЛАДЕНОВ,МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ,МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми г-н Младенов,

Уважаеми г-н Дянков,

Увжаеми госпожи и господа депутати,

 

Ние,Българските родители,изразяваме недоволството си от социалното подпомагане за отглеждане на деца в Република България.Считаме,че 35лв.детски надбавки е недостатъчно за поемане на елементарните нужди на едно дете.Също така мислим,че отпусканите детски надбавки въз основа на брутния доход на член от семейството е чиста дискриминация.

В период на криза много семейства разчитат на тези помощи и най-малкото,което държавата може да направи е да се изплащат редовно.

 

Ние смятаме,че това може да се постигне като се приемат няколко промени в закона,както следва:

 

Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г. относно думите "12 месеца", изм., бр. 110 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) Право на семейни помощи по чл. 2, ал. 1, т. 1, 6 - 8 имат семействата и бременните жени със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, освен в случаите по чл. 7, ал. 2. Като за този закон искаме премахване на финансовия праг за получаване на детски надбавки § 15. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2009 г. е 350 лв.

т.е. всички деца да получават детски надбавки без значение от семейния доход.

 

(2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2009 г. е 35 лв. за всяко дете.

Ние,Българските родители,настояваме за увеличение на детските надбавки на минимум 50лв. или да са равни на таксата за детска ясла или градина.

 

Също така настояваме детските надбавки да се изплащат от 1-во до 15-то число на текущия месец за предходния месец.Като държим,ако не се спази тази дата детските надбавки да се изплатят с натрупаните неустойки за периода на забавяне.

 

Ние,Българските родители считаме,че е редно всички деца да получават Коледни надбавки.Все пак на този празник най-много се радват децата.

 

Чл. 43. (1) Право на месечна добавка в размер 70 на сто от минималната работна заплата за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Като за този закон искаме интеграционните добавки да бъдат равни на МРЗ.Защото тези деца имат много по-голяма финансова нужда.Като също срока за иплащането им да бъде от 1-во до 15-то число на текущия месец за предходния.И при забава да се изплащат с натрупаните неустойки за периода на забавяне.

 

Ние,Българските родители Ви молим да подходите сериозно към това писмо и нашите искания.Вярваме,че вашата основна цел е по-доброто бъдеще на децата ни.Вярваме,че наистина ще се отнесете сериозно,защото децата на България са нейните бъдещи данъкоплатци.Нека помислим за децата на България,защото те са нейното,нашето и вашето бъдеще.

 С уважение:БЪЛГАРСКИТЕ РОДИТЕЛИ

 Линк на петицията: http://bgpetition.com/za-decata-na-RB/index­.html
Визитна картичка

Име:ЗА ДЕЦАТА НИ

Създаден: сряда, 24 февруари 2010

Членове: 8

Описание: ДА ПОДКРЕПИМ ПЕТИЦИЯТА http://bgpetition.com/za-decata-na-RB/index.html

Модератор(и): TINA-LOLITA

Галерия
Членове