Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук

Фен-клуб: Йога

User Avatar
акро-йога-за-издръжливост-и-доверие
Акро йога е микс от йога, акробатика и лечебни изкуства. Тези 3 древни практики създават доверие, връзка и забавление между партньорите. Акро йога помага за издръжливост и доверие между партньорите.
Има три основни роли в акро йогата - лежащ, летящ и наблюдаващ:
Лежащ – най-често лежи на пода по гръб. Тази поза дава възможност ръцете и краката да осигурят максимална стабилност и подкрепа на летящия. Основните точки на контакт са краката, които обикновено са на бедрата или кръста на летящия и ръцете, които се държат за раменете му. Лежащият отговаря за стабилността и заземяването.
Летящ – лицето, което се издига от земята от лежащия. Може да се движи в серия от динамични позиции и позволява на гравитацията да свърши останалата работа с тях. Летящият се нуждае от баланс, увереност и сила. Отговаря за свободата и динамичния баланс.
Наблюдаващ – лицето, което има обективен поглед върху партньорите и трябва да гарантира безопасното приземяване на летящия в случай на допуснати технически грешки. Може да прави препоръки на лежащия и на летящия с цел подобряване на формата им. Наблюдаващият отговаря за безопасността и указанията.
Лунна терапевтична практика
Включва тайландски масаж и акро йога. В този случай и даващият, и получаващият се чувстват изпълнени и балансирани. Тайландският масаж е създаден от монаси, за да „отвори“ тялото с помощта на теглото, любовни докосвания и нежност. Лежащият поддържа летящия с крака, докато летящият виси пасивно. Лежащият използва гравитацията, стречинг и любящи докосвания, за да „отвори“ горната част на тялото на летящия. Когато летящият слезе, прави тайландски масаж на затоплените крака на лежащия. Сесията свършва, когато двамата партньори дадат и получат на земя и във въздуха, с вдишване и издишване. Акро йогата е изкуството за взаимно използване на телесното тегло и дишането за отваряне и затопляне на телата. Гравитацията и любовните докосвания ни помагат да се отървем от страха и болката.
Слънчева терапевтична практика
Слънчевата акробатична практика има за цел да отключи силата в себе си и в другия. Слънчевите елементи подобряват силата и издръжливостта с акробатични техники като лицеви опори, коремни преси и т.н. В същото време насърчават тренировката в екип и подобряват гъвкавостта. Лежащият осигурава основата за акробатиката, летящият се движи и танцува във въздуха, а наблюдаващият следи, че всичко се случва безопасно. Всички тези техники са с цел създаване на обединение, което ни помага да реализираме истинския си потенциал.
Йога философия практики
Йога е връзката между слънчевата и лунната практика. Това е физическа практика и житейска философия, която се осъществява с пози, дихателни техники, мантри и т.н. Всички партньорски практики са подкрепяни от соло практики. Йога философията ни помага да осъзнаем нашите божествени дарове и да ги използваме пълноценно.

16.08.2012/Биляна Божилова
User Avatar

1. Способностите се получават по рождение или се постигат с помощта на треви, мантри, самодисциплина или самадхи.

2. Пълноводният поток на съзидателната природна енергия причинява трансформациите в друго състояние.

3. Добрите действия не предизвикват развитие, но отстраняват пречките по пътя му, също както фермерът отстранява камъните пред водата, напояваща нивите му.

4. Много сътворени съзнания поражда чувството за индивидуалност.

5. Техните дейности могат да са различни, но съзнанието, което ги управлява, е едно.

6. От всички тези съзнания само роденото в медитация е освободено от влияния.

7. Действията на напредналия не са нито черни, нито бели; действията на другите са черни, бели или смесени.

8. Тези три вида действия оставят отпечатъци, които се проявяват при благоприятни условия, и в резултат създават нови и нови желания.

9. Животът е един непрекъснат процес, макар че отделните животи са определени от класа, място и време; чрез нанарушимата връзка между памет и латентни отпечатъци (самскари) плодовете на действията могат да бъдат пренесени в следващ живот.

10. Тези отпечатъци и породените от тях желания са безначални и могат да продължават вечно, защото вечно е желанието за живот.

11. Самскарите се поддържат от причината и следствието - затова когато причината и следствието изчезнат, латентните отпечатъци също изчезват.

12. Миналото и бъдещето се сливат в своята есенциална форма, въпреки че се различават по характеристиките си.

13. Миналото и бъдещето могат да бъдат проявени или скрити и носят качествата на гуните.

14. Единството в измененията определя основните свойства на обекта.


15. Обектът е един, но се възприема по различен начин от различните съзнания, защото те го познават по разни пътища.


16. Обектът не зависи от познанието за него; ако обектът остане неопознат, тогава какво би станало с него?


17. Обектът бива познат или неопознат според настройката и очакванията на познаващото го съзнание.


18. Променливите състояния на съзнанието са винаги известни на техния господар - чистото съзнание (пуруша) - поради неговата неизменяемост.


19. Съзнанието не може да осветява само себе си, бидейки обект на възприятие.


20. Двете не могат да бъдат познавани едновременно.


21. Ако съзнанието можеше да познае друго съзнание, това би предизвикало безкрайна редица от познания и объркване на спомените.


22. Неизменяемият наблюдател, приемайки форма, познава собствения си разум.


23. Съзнанието, оцветено от наблюдателя и от наблюдаемото, става всепознаващо.


24. Това съзнание, макар и изпълнено с безброй впечатления и желания, съществува за благото на друг, защото то е съединяващо.


25. У този, който вижда различието, изчезват мислите за самия себе си.

26. Тогава извисеното съзнание се устремява към освобождението (кайваля).


27. Но дори и по този висок път има моменти на слабост, в които пак могат да изникнат самскари.

28. Те следва да бъдат отстранявани по същия начин, както страданията.


29. Върху изгубилия желание дори за своята собствена еволюция, намиращ се в непрекъснато различение, се излива ароматният дъжд на Облака на Добродетелта.


30. С това страданията и кармата изчезват.


31. И замърсяващите була, покриващи безкрайното знание, се вдигат; и вижда се, че малко е това, което следва да бъде познато.


32. Тогава низът от последователните превръщания на гуните се прекратява, защото гуните са изпълнили целта си.


33. С това последователността на моментите във времето също спира.


34. Освобождението идва с четворното осъществяване на човека - чрез задълженията му, призванието, чувствеността и освобождението от светския живот- и с преминаването му отвъд гуните, които се връщат обратно към своя първоизточник; тогава съзнанието пребивава в своята същинска природа. Това е краят на Йога Сутра
User Avatar
1. Фиксирането на ума само върху един обект се нарича концентрация (дхарана).

2. Непрекъснатият поток от внимание върху един обект се нарича медитация (дхаяна)

3. В дълбока медитация само есенцията на обекта остава да свети в ума; дори и самосъзнанието изчезва в състоянието на самадхи.

4. Практикуването на дхарана, дхаяна и самадхи заедно, върху един и същи обект и когато преминават последователно едно в друго, се нарича самяма (контрол).

5. С овладяването на самяма изгрява светлината на висшата мъдрост.

6. Самяма може да се прилага на различни нива.

7. Тези три практики - дхарана, дхаяна и самадхи - са по-дълбоки и вътрешни преживявания от предишните пет стъпала на Йога.

8. Но те са външни в сравнение със самадхи, в което няма зърно (нирбиджа самадхи).9. В тихите моменти между изникването и възспирането на самскарите се постига трансформацията на съзнанието чрез възспиране.

10. Тогава потокът на спокойствието потича нанарушим.11. Разпръснатото внимание става еднопосочно и това е трансформацията на съзнанието към самадхи.12. После стихва и вълнението на мислите и еднопосочното внимание се обръща навътре.
13. В тези три трансформации съзнанието преминава от състояние на потенциалност към състояния на извисеност и зенит, в които прониква отвъд видимото.14. Субстанцията се съдържа във всички неща, проявена или непроявена.15. Последователните промени предизвикват явни промени.


16. Чрез самяма върху трите трансформации идва познание за миналото и бъдещето.


17. Думите, обектите и идеите се преплитат едни с други, но чрез самяма върху тяхното разделение се получава знание за всички езици.

18. Чрез директно възприятие на самскарите се получава знание за предишни прераждания.

19. Идва способността да се разбира това, което е в ума на другите.

20. Чрез самяма върху тънкото тяло светлото излъчване от тялото се преустановява и се постига невидимост.

21. Кармата може да зрее бързо или бавно; чрез самяма върху действията може да се узнае времето на смъртта посредством знамения.

22. Чрез доброжелателство и други добродетели се постига морална и емоционална сила.

23. Чрез самяма върху силата се постига физическата мощ на слон.

24. Светлината на екстрасенсорното възприятие разкрива скрити неща, близки и далечни.

25. Чрез самяма върху Слънцето се получава познание за световете.

26. Чрез самяма върху Луната се получава познание за подредбата на звездите.

27. Чрез самяма върху Полярната звезда може да се разбере движението на звездите и хода на съдбата.

28. Чрез самяма върху пъпа се постига познание за устройството на човешкото тяло.

29. Чрез самяма върху ямката на гърлото се побеждават гладът и жаждата.

30. Чрез самяма върху канала на костенурката се постига стабилност.

31. Чрез самяма върху коронната светлина на главата идват видения на учителите.

32. Или всичко може да бъде познато чрез интуицията.

33. Чрез самяма върху сърцето се придобива разбиране за ума.

34. В опита субективният интелект и чистото съзнание (пуруша) изглеждат сляти, но чрез самяма върху това, което съществува заради себе си, се постига чисто знание за пуруша.

35. От него идва свръхсетивното възприятие на слух, допир, зрение, обоняние и вкус.

36. Тези свръхсетивни възприятия са пречки в самадхи, но изглеждат като сила пред света.

37. Когато причините за плена се отслабят, освободеното съзнание е способно да влиза в тялото на друг човек.

38. Чрез овладяване на енергията удана тялото може да не се докосва до вода, кал или тръни, а да се издига и левитира над тях.

39. Чрез овладяване на енергията самана тялото заблестява като огън.

40. Чрез самяма върху отношението между етер и звук се получава божествена способност за чуване.

41. Чрез самяма върху отношението между тяло и етер, тялото става леко като памучна нишка и може да се придвижва с левитация.

42. В безтелесното съществуване булото, закриващо светлината, изчезва.

43. Чрез самяма върху големите и малките елементи на природата, техните свойства, взаимосвързаност и цел, се постига господство над тях.

44. От това идват способности като способността за смаляване, съвършенство на тялото и устойчивост пред елементите на природата.

45. Съвършенството на тялото се състои от красота, грация, сила и диамантена неразрушимост.46. Чрез самяма върху сливането между процеса на възприятие, аза и природата се постига господство върху сетивата.


47. От това идва бързина на ума, независимост от сетивните възприятия и господство върху първопричината.

48. Само този, който познае чистото съзнание, достига всемогъщество и всезнание.

49. Когато зърното на плена се унищожи чрез липса на желание дори и за това, тогава идва освобождението (кайваля).

50. Божествата ще поканят напредналия, но тяхната покана не бива да предизвиква у него доволна усмивка, защото така отново може да се събуди привързаността.

51. Чрез самяма върху моментите и техния непрекъснат поток във времето се постига висшето познание.

52. Това познание дава способност за различаване между обекти, които са неразличими по своя произход, качества или място.

53. Яснотата за всички обекти, цялостна и неопосредствана, е висшето познание.


54. Когато умът стане равен по чистота с чистото съзнание, настъпва освобождението (кайваля).
User Avatar


1. Самодисциплина, учение и отдаване на Бог е практиката на Йога.
2. Практиката на Йога намалява страданията и води до самадхи.
3. Страданията са невежество, егоизъм (гордост), привързаност, омраза и страх от смъртта.
4. Невежеството е плодородна почва за всички други страдания, независимо дали те са в състояние на възможност, отслабеност, прекъснатост или активност.
5. Невежество означава да се приема преходното за вечно, нечистото за чисто, злото за добро и това, което не е себе си, за себе си.
6. Егоизмът е идентифицирането на наблюдателя с неговото възприятие.
7. Привързаността се поражда от изпитването на удоволствие.
8. Омразата се поражда от изпитването на болка.
9. Дори и за мъдрите е трудно да се откъснат от привързаността си към живота и да не се страхуват от смъртта.
10. Страданията, когато са в тяхната тънка форма, намаляват в процеса на пътя към себе си.
11. Гласът на страданията замлъква в медитацията.
12. Страданията пораждат действия и последствията на тези действия биват преживявани в сегашния живот или в бъдещи животи.
13. Докато коренът на тези действия съществува, негови плодове ще бъдат новите прераждания, животи и преживявания.
14. Тези трите могат да носят радост или болка, в зависимост от това дали действията са били добродетелни или порочни.
15. Мъдрият знае, че заради променливите състояния, елементите на природата (гуните) и латентните отпечатъци (самскарите), които се пораждат от тях, дори и приятните преживявания са обагрени с болка.
16. Бъдещата болка може да бъде избегната.
17. Сливането на наблюдателя (съзнанието) с наблюдаемото (материята) е причината за болката.
18. Наблюдаемото, с неговите свойства на блясък, движение и стабилност, придадени му от гуните, също както и умът, сетивата и органите на действие, съществуват за насладата и освобождението на наблюдателя.
19. Гуните, в различните си стадии, могат да бъдат неопределени или определени, с проява или без проява.
20. Наблюдателят е чисто съзнание, но неговото познание зависи от това, с което познава.
21. Наблюдаемото съществува единствено заради наблюдателя.
22. За този, който е постигнал освобождение, връзката между двете губи реалността си, но тя продължава да съществува за другите.
23. Съюзът между наблюдателя и наблюдаемото е наобходим, за да може наблюдателят да открие своята същинска природа.
24. Невежеството е причината за този съюз.
25. Когато невежеството изчезне, съюзът също изчезва и наблюдателят достига освобождение.
26. Познанието, течащо като непрекъснат поток, е средството, което отстранява невежеството.
27. Седем са стъпалата на това познание по пътя към мъдростта.
28. Чрез прилежната практика на различните страни на Йога нечистото бива унищожено и светлината на мъдростта засиява с целия си блясък.
29. Моралното поведение (яма), вътреличностното поведение (нияма), позите (асана), контролът върху дъха (пранаяма), отдръпването на сетивата (пратияхара), концентрацията (дхарана), медитацията (дхаяна) и дълбоката осъзнатост (самадхи) са осемте стъпала на Йога.
30.Ненавреждането (ахимса), правдивостта, (сатя), некраденето (астея), целомъдрието (брахмачария) и неалчността (апариграха) съставляват яма.
31. Яма е велико задължение, което важи за всеки, независимо от време, място и социална позиция.
32.Чистотата (шауча), доволството (сантоша), аскетичната самодисциплина (тапас), учението (свадхяя) и отдаването на Бог (ишварапранидхана) съставляват нияма.
33. Когато съмнения в изпълнението на яма и нияма запречат пътя, те трябва да бъдат посрещнати с осъзнаване.
34. Тези съмнения пораждат насилие, пряко или непряко, те се причиняват от алчност, гняв и заблуда и донасят несвършващо страдание и nевежество; противоположните мисли са техния лек.
35. Пред лицето на този, който постоянства в ахимса (нанавреждането), спира всяка враждебност.
36. Когато сатя (правдивостта) неотклонно се съблюдава, думите продобиват силата да се превръщат в реалност.
37. Към този, който твърдо спазва астея (некраденето), потичат като река всички съкровища.
38. От постоянството в брахмачария (целомъдрието) тялото получава мощ.
39. Същността на живота се разкрива пред този, който се е освободил от алчността чрез апариграха (неалчността).
40.Чистотата на ума и тялото води до нежелание за егоистични контакти с други хора.
41. Също от чистотата (шауча) идват доброжелателност, добра концентрация, контрол над сетивата и способност за познание на своята същинска природа.
42. Чрез сантоша (доволството) се получава безмерно щастие.
43. В огъня на тапас (аскетичната самодисциплина) изгаря всичко нечисто, а тялото и сетивата придобиват сила.
44. Чрез самопознанието и изучаването на свещените текстове (свадхяя) се постига общуване с желаното божество.
45. Отдването на Бог (ишварапранидхана) води до съвършеното овладяване на самадхи.
46. Асана (позите) е твърдост и стабилност на тялото, покой на ума и наслада в сърцето.
47. С редовна практика, изпълнението на асана става леко, тялото в позите се отпуска, а умът се слива с безкрайността.
48. Тогава противоположностите престават да бъдат пречка.
49. След овладяването на асана следва да се практикува контролът върху вдишването, издишването и задържането на дъха (пранаяма).
50. Пранаяма се състои от продължително вдишване, издишване и задържане, премерени и изпълнени с прецизност, според напредъка и способностите.
51. В четвъртата степен на пранаяма вдишването и издишването са преодоляни и се случват без усилие.
52. Тогава булото, закриващо светлината, изчезва.
53. И умът става способен на концентрация (дхарана).
54. В пратиахара сетивата и умът се отдръпват от външните обекти и се насочват навътре.
55. Тогава идва господството над сетивата.
User Avatar

1. Сега, с молитва за божествена благословия, започва изучаването на Йога.

2. Йога е спирането на променливите състояния на съзнанието.

3. Тогава наблюдателят пребивава в себе си, в покоя на своята същинска природа.

4. Иначе наблюдателят се идентифицира с променливите състояния на съзнанието.

5. Има пет такива състояния, повече или по-малко болезнени.

6. Те са вярно знание, невярно знание, фантазия, сън и спомен.

7. Вярното знание се получава чрез директно възприятие, логическо заключение и от словата на тези, които знаят (чрез свидетелство).

8. Невярното знание е лъжливо разбиране, формирано от възприемането на едно нещо като различно от това, което всъщност е.

9. Фантазията е идея, която има словесен израз, но няма съответстваща реалност.

10. Сънят без сънища е състояние без мисли или осъзнатост.

11. Споменът е извикването на минали впечатления, непроменени.

12. Практиката и непривързаността са средствата, с които тези променливи състояния могат да бъдат обуздани.

13. Практиката означава постоянни усилия да се достигне до стабилно състояние на покой.

14. Когато практиката се извършва старателно и целенасочено, без прекъсване за дълъг период от време, тя става твърдо установена.

15. Непривързаността е състояние на освободеност от желания към обекти, видими или невидими.

16. Върховната непривързаност се бележи от преминаване отвъд елементите на природата (гуните) и познание на чистото съзнание (пуруша).

17. Чрез практика и непривързаност се развиват тези четири вида последователно задълбочаваща се осъзнатост: анализ, синтез, блаженство и самосъзнание; в тези степени осъзнатостта (самадхи) има зърно (обект) и в тях наблюдателят и наблюдаемото са разделени.

18. Друга, по-висша степен на самадхи е тази, в която няма описаните осъзнатости и единствено изникващите латентни отпечатъци на кармата (самскарите) нарушават чистотата на съзнанието.

19. Това състояние може да доведе до преживявания на безтелесно съществуване или сливане с природата.

20. Практиката трябва да се следва с вяра, увереност, ентусиазъм, памет и концентрация, за да се премине отвъд тази степен на осъзнатост.

21. Целта е най-близо до тези, чието желание да я достигнат е най-горещо.

22. Резултатите от практиката се различават, според вложените усилия.

23. Или покоят на съзнанието може да бъде достигнат чрез дълбоко съзерцание и отдаване на Бог (Ишвара).

24. Бог е съзидателна сила, обособено и същевременно универсално съзнание, пребиваващо във вечен покой, недокоснато от недостатъци или действия, и техните плодове.

25. В Бог се съдържа зародишът на цялото знание за всичко.

26. Бог е учителят на всички учители, бидейки неподвластен на времето.

27. Той се представя във вибрацията на свещената мантра „Ом”.

28. Мантрата „Ом” следва да бъде повтаряна с дълбоко разбиране на нейното значение.

29. Тогава пречките по пътя към достигането на истинската същност изчезват.

30. Тези пречки са: болест, скука, съмнение, небрежност, леност, чувственост, заблуждение, непостоянство и неспособност за задържане на постигнатото.

31. Освен тях, има още четири причини, които разсейват ума: мъка, отчаяние, нестабилност на тялото и нарушения на дишането.

32. Настоятелното придържане към единствената истинска реалност предотвратява тези препятствия.

33. Умът се пречиства чрез приучаването към изпитване на радост заедно с щастливите, състрадание към страдащите, доброжелателство към добродетелните и безразличие към тези, които продължават да живеят в порок.

34. Или умът става чист в състоянието на задържане на дъха след дълго издишване.

35. Или умът може да стане спокоен чрез дълбоко съзерцание на природен обект.

36. Или чрез съзерцаване на вътрешната светлина, която е отвъд тъгата.
37. Или чрез размишления за живота на тези, които са надмогнали страстите.
38. Или с помощта на извикването на преживяванията от сънищата, или на съня без сънища, в будно състояние.
39. Или чрез медитиране върху приятен обект по желание.
40. Така съзнанието придобива сила на проникване, която се простира от най-малките частици във вселената до най-големите.41. Когато променливите състояния са преодоляни, умът става подобен на прозрачен брилянт, в който реалността се отразява като в чисто огледало; тогава познаващият, познаваемото и актът на познание се сливат в процес, които се нарича самапати.
42. Когато думата за един обект, нейното значение и идеята за този обект се смесват и заедно се превръщат в едно ново знание, това се нарича савитарка самапати.

43. Когато паметта е пречистена, умът се освобождава от собствената си натура и само съзнанието блести в него, без да отразява външните обекти; това се нарича нирвитарка самапати.

44. По същия начин се описва съзерцанието и на тънките (нематериалните) обекти, като такова с размишление или без; това са савичара и нирвичара самапати.

45. И тънките обекти накрая губят своите характеристики.

46. Тези видове самадхи са единствените, които имат зърно (обект).

47. С овладяването на нирвичара самапати душата започва да сияе.

48. Оттам започва висшата мъдрост, изпълнена с истина.

49. Тази мъдрост е различна от мъдростта в книгите, защото тя е интуитивно познание

50. От нея се пораждат нови самскари (латентни отпечатъци на кармата), които отричат предишните остатъци от действия.

51. Когато дори и тези самскари се разтворят, изгрява самадхи, в което няма зърно (нирбиджа самадхи) и наблюдателят пребивава в себе си.
User Avatar

Думата "йога" означава единение – единението между индивидуалното и космическото съзнание. Йога Сутра, или "Нишките на Единението", са били написани от мъдреца Патанджали в трети век пр.н.е. В Йога Сутра Патанджали е записал знанията по Йога, които преди това са се предавали устно от векове. Това е класически текст и е един от най-важните текстове по Раджа Йога. По сбит и задълбочен начин, Патанджали нарежда поредици от изречения (нишки), вдъхновени от Адвайта Веданта и Индуистката философска традиция. Йога Сутра се състои от четири глави и общо 194 такива изречения или афоризми.


Оригиналът на санскрит позволява нееднозначно тълкуване и между отделните преводи могат да се намерят значителни разлики. Това е мой вариант на афоризмите, направен въз основа на няколко английски превода и сверяване с оригинала. Стремежът ми беше да се опитам да представя тези нелек текст възможно най-ясно. Исках също да има български превод на интернет, достъпен за всеки. Както всички свещени творби обаче, Йога Сутра изисква определена нагласа, както и известни предварителни познания, за своето пълно разбиране.

В Йога Сутра има много истина за пътищата да живеем по-добър живот за всеки, който е готов да я чуе.


Вероника Верай
User Avatar
Думата мантра може да бъде преведена като “звукова вибрация”. Точното значение е “силата, която освобождава ума от неговите ограничения и рамки”. В санскрит думата мантра се получава от корените на следните думи: mananaat – ограниченост на ума; trayate – освобождаване; iti – чрез; mantraha – силата на вибрацията.

Коя е тази сила, която освобождава ума от неговите ограничения? Според Йога в природата на ума има две качества: mala – нечистота; и vikshepa – разсеяност. И следва, че този ума се изявява с разсеяност, разхвърляност и нечистота. Каква е тази нечистота? – Умът е привлечен от различни тамастични и раджастични проявления на живота, което ограничава неговите способности и го кара да действа, да се държи по определен начин. Тази нечистота е ненавистта, омразата, завистта, злобата, скъперничеството, незнанието, мързела; всичко негативно. Раджаса е активността, амбицията, в която е въвлечено егото. Пристрастяването и стремежът към тези изживявания е mala. Vikshepa – е усещането, чувството за неудовлетвореност от настоящето, бягането от сегашния момент. Пример: ако сега си мислите за басейна или как след малко ще отидете на обяд, а вие сте избрали и съзнателно сте тук- така бягате от действителността и поддържате vikshepa. Когато искате повече, отколкото имате, искаме нещо различно, някакво развлечение. Всеки от вас трябва да е забелязал тези тенденции на ума в себе си. Те са ни дадени по рождение. Част от нас, част от ума ни са. Разсеяност – ума е разкъсан, иска да е на друго място, но иначе има други занимания, други дейности, които да върши-и ги върши с нежелание. Когато ума скача от една мисъл на друга, от един обект и желание, на друг, иска да бъде забавляван, да има разнообразие – това е vikshepa. Ако това желание за развлечения го няма, тогава ума ще бъде абсолютно тих и спокоен, уравновесен. Ако вникнете в това, замислете се за момент, ще разберете колко е важно това в живота ни, колко е важно ума да е спокоен, уравновесен. Целта на мантрата е да ни освободи от този стремеж към тамастични и раджастични изживявания, които обслужват нашите егоистични желания и амбиции, поддържат егото да бъде водещата позиция в живота и държанието ни.

Мантрата е вибрация. Най-висшата вибрация е anahadanada – или нечутия, непроявения звук. Това е звука на вибрацията, идваща от ядрото на атома. Там, където има движение, там има и вибрация, от своя страна това създава, предизвиква фин звук. Атомите постоянно се движат и предизвикват набор от вибрации. Как ние осъзнаваме, разбираме за тези вибрации? Чрез процес на изостряне, изчистване на съзнанието, чрез навлизане надълбоко в нашето психично тяло.

Мантра Йога се състои от 3 основни аспекта – ум, психика (или психическо тяло и личност) и звукова вибрация.

Аспекта на ума или ментален аспект:

Нека първо разгледаме ума, който според Йога терминологията е вид фина, нефизическа сила. За да илюстрирам как умът функционира ще дам пример с клетъчна амеба. Амебата няма мозък и нервна система, но все пак реагира на стимулация. Ако поставим зърно ориз пред една амеба, тя ще я изконсумира. Ако оставим капка киселина, амебата ще заобиколи тази киселина. Кое е това, което кара амебата да приема ориза и да отхвърля киселината? Йога вижда тази способност като сила, която управлява всяка друга жизнена сила, енергия или изява. Това бива определяно от Йога като Mahat- или главен ум. Този ум е разделен на 4 основни компонента: manas, buddhi, chita, ahamkara. Mahat е енергията, която се съдържа в цялата структура на човешката личност, но този Махат се изявява чрез 4-те компонента, които изброих преди малко. Манас – рационалния, мислещ аспект от ума, будхи – анализиращия ум, различаващия, разпознаващия; чита – аспекта на осъзнаване, който съхранява и регистрира всичко, което изживяваме и ахамкара – егото или осъзнаване на индивидуалната идентичност. Тези 4 аспектана ума взаимодействат със сетивния свят - името, формата, идеята, времето, пространството и обектите. Най-общо и набързо казано това е концепцията на Йога за ума.

Психичен аспект
Психичното тяло е по-дълбок аспект от финото или каузално тяло или света на несъзнаваното и подсъзнанието. Подсъзнателната част е позната като фино тяло, а несъзнателната част като каузално тяло. Приблизителната граница между подсъзнанието и несъзнанието е позната като психично тяло. Какво значи психично? Йога разделя съзнанието на 4 вида -изявено, фино, каузално и трансцедентално – това са 4 етапа на съзнанието. Според Йога явния и фин ум представляват неговото външно, по-грубо и по-нисшо проявление, а каузалното и трансцеденталното са вътрешна проява, вътрешно изживяване на ума или съзнанието. Психичното тяло е зоната, където тези 2 изживявания на ума – вътрешни и външни – се проявяват.

Психичното тяло става връзката между външните, физически и умствени изживявания и дълбоките, вътрешни нива на вибрация и трептене на нашата личност. Цялата теория на Кундалини Йога , която включва чакрите, надисните канали и пробуждането на кундалини енергията се базира на изживяванията в психичното тяло и оттам идва и термина – психични центрове, за чакрите. Муладхара, свадищана, манипура и аханата са долните 4 чакри, които принадлежат към полето на външните, а вишудхи, агя, бинду и сахасрара принадлежат към вътрешните нива.

Муладхара представлява нашата собствена идентичност и сигурност, свадищана – дълбоките самскари или полето на неосъзнаваното, манипура - външната, проявена динамика, анахата – емоциите и чувствата. Тези 4 психични центрове, чакри, са част от външната проява и опитност на ума. Минавайки отвъд тези 4 аспекта, отиваме към трансцеденталните преживявания – чистотата и разширението и отвореността на вишудхи, вътрешната интуиция и трансформация на агя, превръщането на незнайното в знайно. В бинду имаме осъзнаване за първоизточника, точката, която слива макрокосмоса и микрокосмоса. И накрая сахасрара – където идва просветлението или 100% осъзнаване. Тези 4 чакри се отнасят към вътрешните изживявания на личността.
Всичко това се случва в психични полета, съставени от различни видове вибрация. На тези вибрации им е даден външен звук, за да могат да бъдат усетени и разбрани от външния, по-нисш ум – манас, будхи, чита и ахамкара. Тези звуци са 50 на брой и всеки звук или форма на вибрация символично е представен в петалите или листенцата на чакрите. Всяка чакра се активира от повторението на тези определени звукови вибрации. Но разбира се тук има значение и интензитета и силата, концентацията,с която една мантра бива повтаряна. Но независимо дали се повтаря само една сричка или цял набор от мантри, ефекта ще бъде минимален ако няма усилие, осъзнаване и концентрация.
Умението, което се изисква при повторение на мантра е концентрация, осъзнаване, интензитет и визуализация на психичното тяло във физическа рамка. Реално чакрите не съществуват във физическото тяло, но там биват визуализирани. Дадена им е локация в различните части на тялото – муладхара в перинеума, свадищана в сакралния плексус, манипура в лумбалния регион, анахата - сърдечната област, вишудхи – гърлото, агя – центъра на главата, бинду – върха на главата, където започва косата и сахасрара – короната на главата. Това са полетата на физическото тяло, които отговарят на точките на чакрите в тялото. Осъзнаването и изживяването на чакрите и кундалини се случва в психичното тяло. Кундалини Йога е един от най-бързите методи на Йога, където човек може да прескочи доста нива - но това разбира се изисква различен подход, и разбиране на дълбоките нива на личността, за което не всеки е способен.
Звукова вибрация
Третият аспект от Мантра Йога е мантрата – звуковата вибрация, която се разделя на 50 звука. Различната комбинация от тези звуци оформя различните мантри. Независимо от значението на една мантра (а тя може и да няма литературно значение) и дали е посветена на определено божество, превода и представлява интелектуално разбиране. Повтаряйки определена мантра ние стимулираме различни психични центрове или чакри и пробуждаме различните способности на определените чакри в нас. Мантрата не бива да бъде разбирана като име на определен бог или част от определена религия. Не бива да намесваме религията и мантрата. Ом Нама Шивая - Ом е мантрата на агя, на- манипура, маха-на друга чакра, ши и я –на анахата. Просто тези звуци се комбинират, а когато има и значение – значи са част от ведическата система в Йога, а обикновено тантра мантрите оформят звук без значение. Трябва да знаете, че първо се е появил звука, мантрата, а след това формата, така, както пише и в Библията дори. По-късно се появяват и молитвите и песните и химните, които са отново комбинации от мантри.
Мантрите не бива да бъдат разбирани като религиозни понятия, мантрите пробуждат нашата психика, звуците съответстват на отделните чакри и различните енергийни канали, различните потоци на енергията и праната. Мантрата въздейства върху тях, като по този начин влияе върху нашите емоции, интелект, мисли, държание и т.н. Сахасрара, която е най-висшата чакра, съдържа 1000 петали като всяка е комбинация от 50-те звука, които съществуват. Сахасрара съдържа тази информация в себе си и това е ДНК-то на психичното тяло, което съдържа цялата информация.
Има много различни мантри, в зависимост от традициите, културите, езиците и религията. Някои по-общи са: Om, Shreem, Hreem, Kreem, Aim, Dum, Hum, Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum.

Така че това са 3-те аспекта на Мантра йога – ума, психичното тяло и звука, мантрата.

Какви са различните видове мантра?
Как мантрата въздейства на ума и интелекта?
Как мантрата пробужда нашата психика, душевна личност?
Видове мантри
Като цяло мантрите представляват специални срички или думи, които се използват от йоги, садхута, учители, търсещи, изследователи, мислители и т.н. за да създадат определена промяна в нас. Мантрата ни дава възможност да реализираме нашата собствена същност, нашата психична личност, това, което наистина сме. Има 2 основни вида мантри – универсални и лични, индивидуални мантри.
Универсалните мантри са добре познати и са част от практиките на различните традиции и системи. Пример за по-дълги мантри са
1. Маха Мритунджая Мантра(МММ): Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarrukamiva Bandhanaat Mrityor Muksheeya Ma Amritaat

2. Гаятри мантра - Gayatri mantra – Om Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur Vareneeyam Bhargo Devasya Dheemahi Dhee Yo Yohan Prachodayat
И двете мантри са съставени от различни мантри, свързани по между си. Във всяка мантра има акцент на определен звук. В МММ преобладаващия звук е АМ, а в Гаятри – ХА. По този начин йогите са създали комбинациите, за да се създава промяната в съзнанието ни.
Примери за универсални мантри със средна дължина:
1. Om Namah Shivaya
2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
3. Om Namo Narayana
Други универсални и кратки мантри са Сохам и ОМ. Всички мантри от категорията на универсални могат да бъдат практикувани от всеки, които се стреми към вътрешно разбиране на ума, психиката и всичко, което е в нас.
Втората група мантри – личните – се взимат за определени цели, според нуждите на всеки индивид. Те могат да са едносричкови, т.нар. биджа мантри или други комбинации. В Йога има тези 2 вида индивидуални мантри. Различните духовни традиции са избрали собствен набор от мантри, пробуждащи различни способности на ума и психиката. Например – в тантра – Hreem и Kleem – комбинация от различни срички, които създават динамична промяна в енергийните полета на личността. Във Веданта – Aham Brahmaasmi, Tattwamaasmi – мантри, пробуждащи съзнанието, обръщащи сетивата навътре, с по-силен ефект върху ума.
Всеки може да практикува универсалните мантри без директно да има дадена практика от учител. Индивидуалната мантра се дава задължително от духовен учител, които определя коя мантра според личността и нуждите и еволюционното развитие на човека, какво трябва да бъде стимулирано в него.
Това е основно за различните видове мантри. Има мантри за лекуване, за предизвикване на определени случки-женитба, просперитет, успех и т.н, мантри за придобиване на определени качества и подобни.
Как мантрите влияят на ума и неговите прояви?

Има основна разлика между умственото и психично тяло-в различните традиции има и различно въздействие върху съзнанието-съответно и различни мантри. Според Йога при преобладаващо активно съзнание и спяща енергия е активен умствения модел. При психичния модел е активна енергията , а съзнанието е спящо. Въпреки че количеството на енергия и съзнание може да бъде еднакво, в един аспект съзнанието е по-активно, в друг енергията. Така че при умствените модели съзнанието е по-активно. Качествата на будхи, манас, чита и ахамкара са различните проявления на нашето активно съзнание. Праната, чакрите и кундалини са проявленията на активната енергия в нас. Това са основните различия между менталното и психичното тяло.

Така че каквато и мантра да започнем да повтаряме с интензитет на вниманието-тогава настъпва еднопосочност и концентрация на ума. Това е първата стъпка. Когато умът не е концентриран, той скача от една мисъл на друга, от една идея на друга, търси си различни стимулатори и начини за забавления. Имаме разхищение на умствената енергия и на енергията като цяло. Будхи, махас, чита и ахамкара биват разпилени. Повторението на мантра позволява да се спре разсеяността на тези четири компонента. Щом тя изчезне се появява спокойствие на ума. Умът става тих, активността спира. Разсеяността е като да отворим прозорец при идваща буря и да почувстваме силата, движението на вятъра, разхвърлящ хартии и предмети наоколо. Това сме ние през цялото време, хвърчащи хартии. Всичко хвърчи в стаята на будхи, махас, чита и ахамкара. Когато затворим прозорците, спонтанно всичко утихва. Същият ефект се получава първоначално и с мантрата. Спокойствието на ума е първата индикация за концентрация при повторение на мантра.

На второ място, чрез мантра йога се балансира умственият процес, получава се правилно разпределяне на различните прояви на ума и енергията в нас. Какво означава това? - нека отново да вземем примера с настъпващата буря и хвърчащите хартии при отворен прозорец. Ако застанете на прозореца, ще усетите върху себе си силата на вятъра. Ако се свиете в някой ъгъл - няма да усещате вятъра, но той все пак ще е там. Разликата е, че не сте директно засегнати от него, тъй като стоите отзад, но когато прозореца е затворен можете да ходите из стаята и да усетите спокойствието - независимо в кой край на стаята сте застанали-вие ще усещате еднакво спокойствие навсякъде. Не може да духа в едната част на стаята, а в другата не. Това означава еднакво разпределение на енергията и различните способности и прояви на елементите на ума. Във втория етап на повтаряне на мантра има изравняване на умствената дейност във всеки отдел на ума, така че ума става по-хомогенен.

Третата стъпка в процеса на мантруване е премахване на умственото напрежение. Когато сме конфронтирани от определена ситуация, идея или обект, тогава имаме напрежение от една страна и релаксация от друга-като ефекта на изправена вълна. Понякога емоция, желание или амбиция, която се проявява на момента и е със силен интензитет създава напрежение. Когато такова нещо настъпи се покачва напрежението в съзнанието. Може да бъде причинено дори от една единствена мисъл. Хората изпадат в депресия само заради една мисъл или едно чувство. Хората изпадат в нервни кризи поради някаква промяна в заобикалящата ги среда. И това напрежение се появява с мисълта – “Аз не мога да се справя с това”. Така че премахването на това напрежение идва като трети етап от мантрата и така вълната ще бъде успокоена и ще стане една хоризонтална гладка линия. При този процес ако има слабост в определени аспекти на нашето съзнание, това ще рефлектира в невъзможността да се справим в определената ситуация, или ако липсва достатъчно самоувереност - дори тези слабости в личността ще бъдат балансирани чрез практикуване на мантра. Когато активното съзнание стане по-спокойно ние получаваме увереност в себе си, подобряваме отношението си към живота, чувстваме вътрешна сила да извира дълбоко в нас. Ако има проблеми със съня-чрез практикуване на мантра можем да нормализираме съня си, тъй като спадовете и върховете на съзнанието се балансират. По същия начин паметта, концентрацията, взаимодействието ни с околната среда - всичко това се подобрява. Третият аспект на мантра практикуване е подобряване на качествата и способностите на ума.

Четвърти аспект на мантрата е повишаване на сензитивността на ума до такива нива, е той става като един радар, който е способен да открива по-фините вибрации на хората, местата и ситуациите в ежедневието. Умствената чувствителност, получена от вътрешна хармония, спокойствие и баланс би усетила всяка вълна във външната среда, която не е настроена към вашите чувства. Ако някой е гневен, ще почувствате този прилив на енергия. Ако вие също се гневни, няма да го почувствате, тъй като ще сте в отбранителна позиция, ще бъдете завладени от чувството. Ако някой е в различно състояние на ума и настроение от вашето, вие ще го усетите, тъй като имате разширяване на рецептивните усещания и сили. Сензитивността на съзнанието е четвъртия аспект от мантра йога. С тази сензитивност на ума или съзнанието, ние насочваме навътре нашите способности, за да отидем навътре в психичното тяло, където енергията е пробудена с помощта на мантрата.
И така мантрата помага да пробудим и балансираме умствената ни същност. По-натам ще разгледаме ефектите на практиката на психично ниво.

Kак мантрата пробужда нашата психична същност?
След като съзнателните способности са балансирани и хармонизирани, а концентрацията и осъзнаването, интензитета и сензитивността са развити чрез първоначално практикуване на мантра, преминавайки през менталното тяло, идва момент, който се навлиза в психичното тяло.
Първо идва осъзнаването на праната и използването на мантрата с течение на времето развива това осъзнаване. Ние всички усещаме въздействието на праната по един или друг начин, динамично или пасивно, вътрешно или външно, осезаемо или не, но не сме осъзнати за тази изява на праната. Несъзнателните прояви на праната могат да причинят дисбаланс, който прониква до умственото тяло и да стане причина за пранични блокажи. Тези блокажи се усещат под формата на ниско ниво на физическа енергия, умствена умора, летаргия, нежелание за действие, дори и нежелание за мислене. Това не е съзнателен процес, а е част от дейността на праната, като прониквайки до умственото тяло, стига до симптоми на летаргия. Така че праничните блокажи са първите прояви на психичен дисбаланс, където мантрата помага това да се коригира.
Първоначалното усещане за мантрата ще бъде релаксация на ума. Тази релаксация няма да е летаргична, а ще бъде динамична. В това състояние на динамична релаксация праничната структура се ре-балансира. След постигането на този баланс, с помощта на концентрация се създават визуализации на психичното тяло под формата на чакри, янтри, символи. Ние не събуждаме нашите чакри, те се пробуждат сами от комбинацията на визуализации, въздействие на вибрацията на мантра и интензивна концентрация върху този умствен имидж, символ.
Нека вземем агя чакра за пример. Медитацията започва с мантра и когато достигнем необходимото ниво на концентрация, визуализираме чакрата. В този момент цялото осъзнаване, всички възприятия и способности на съзнанието са насочени натам на ниво психично тяло. Визуалната представа е просто помощ, така както ползваме бинокъл, за да видим отблизо отдалечени предмети.
По същия начин визуалната представа се използва, за да подпомогне осъзнаване на духовното изживяване. Просто виждайки нещо-нищо няма да се случи. Необходимо е постоянно дълбаене с вибрацията на мантрата, което ни кара да усещаме чакрата, започваме да усещаме горещината, ще усетите някакво друго странно усещане – водовъртеж, движение там. След това горещината ще премине към други нива на усещане. И така, мантрата и интензивната концентрация ще работят заедно в психичното тяло.
С релаксацията на праната идва и стимулирането и пробуждането на енергийните канали, на чакрите, а от там и на пробуждане на частични психични способности, свързани с определената чакра. Способностите на всяка чакра ще започнат да се проявяват все повече, ако се използва биджа мантрата на съответната чакра. Например-ако използваме мантрата ям, концентрирайки се върху анахата, опредено ще усетите нещо там. Ако използвате биджа мантрата ОМ с концентрация в агя -нещо ще усетите и там, лам-мантрата на муладхара- ако се концентрирате във вишудхи - няма да усетите нищо, дори няма да ви е възможно да се концентрирате.
Може да опитате, но няма да има усещане, тъй като те двете нямат връзка. То е като да насочим бинокъл в една посока и да гледаме на другата страна.

В психичното тяло звуковата вибрация играе много важна роля. Звуковата вибрация зависи от това, как се произнася, как се пее. Например – имаме практика по медитация с пеене на мантрата Ом по няколко различни начина с определена последователност. Първият път Ом ще бъде къс и остър, 2-рия – къс и гладък, 3-тия, със средна продължителност и с шепнене, 4-тия път – дълго и продължително и т.н. Всеки път ще се получава различен ефект. Това е много важен момент, свързан с рецитирането на мантрата. Според Йога е възможно да се пробуди кундалини енергията и чакрите, без да се мине през необходимата подготовка на тялото, ума и прочие – Раджа и Хата Йога – с помощта на мантра. Дори е възможно да се достигне състояние на самадхи, само чрез използване на мантра, но разбира се това изискват определени способности, за да се постигне това ниво на интензитет на мантрата и много малко хора имат тези способности. За да се постигне този интензитет и концентрация, човек трябва да премине през различни етапи на подготовка, от което следва че не можем веднага да започнем с мантра практиките, т.е. не можем да прескочим в по-горен клас, без да сме минали по-долните. Тези, които са започнали така, в повечето случаи са свършили в лудницата. Ако се практикува твърде интензивно мантра, умът изключва и превърта.

Мантрите стимулират енергии, които иначе трудно биха могли да бъдат контролирани и канализирани. Понякога може да се активира муладхара и да бъдем обзети от чувство на несигурност, което да не можем да контролираме. И изпадаме в депресия. Трудно е да се контролира и сексуалното желание, абсолютно няма никакъв контрол върху този начин на изява на енергията, освен ако до вас няма много силен Гуру, които не действа само с методите на любовта и състрадание, но когато се налага използва и по-твърди методи, дори свързани с насилие - всички сме чели за истории с учители, които бият учениците си, наказват ги, карат ги да пият стъкло и прочие. Така че не бива да се очаква резултат от мантрата веднага – говоря за положителен резултат – сидхи и прочие.

Според Йога, най-висшата универсална мантра, с която може да се пробуди и да се навлезе в полето на духовните реалности – психичното тяло е аджапа мантрата СОХАМ в съчетание с дишането. Три от основните Упанишади дискутират върху адапа джапа техниките като крайна стъпка преди просветление. Разбира се изживяването на психичното тяло варира от човек до човек – зависи от нивото на психическа и умствена еволюция, зависи от това коя чакра в по-активна, доминираща в определената личност. Това е концепцията за мантра пробуждането на психичното тяло.

Как се практикува мантра?
Практикуването на мантра се нарича Джапа Йога, или повтаряне на мантра. Джапа Йога е част от Мантра Йога. Има 4 различни етапа на повтаряне на мантра:
- Baikhari
- Upanshu/Madhyama
- Manasi/Pasyanti
- Para
1. Baikhari – или гласно, вербално повтаряне на мантра. Това е първият етап, с който се започва. Когато произнасяме мантрата на глас, трябва да има чистота на звука и интонацията, концентрация и осъзнаване. Правилното произнасяне на мантрата е много важно. Ако има интензитет, концентрация и чистота в произнасянето, тогава мантрата ще работи по-ефективно, ще има проясняване на ума, промяна в ума и външната му проява като държание отношение и т.н. Това също се отнася и за практиката киртан. Понякога ние променяме мантрите, за да звучи по-добре или така ни харесва повече, но с това трябва да се внимава.
Има 5 метода на бхайкири:

- продължително повтаряне на мантрата на глас – в един тон, без промяна
- гласно повтаряне в синхрон с дишането – изговаряме мантрата докато издишваме, в един ритъм
- гласно повтаряне в синхрон с мала – поддържа вниманието и концентрацията, има контрол върху бройката
- гласно повтаряне в синхрон с физическа дейност – когато ходим готвим, просто седим
- киртан, пеене на мантри с различни мелодии и раги
2. Upanshu – следващият етап от Джапа Йога означава шепнеш звук. В байкхири джапа можем да практикуваме сами или в група, но когато има хора, пред които е неудобно да мантруваме на глас – преминаваме към шепнене. Това помага да се поддържа осъзнаването, когато ума започне да се обръща навътре. Има 4 метода:
- продължително повтаряне на мантрата с шепнене
- повтаряне с шепот в синхрон с дишането
- повтаряне с шепот в синхрон с мала
- повтаряне с шепот в синхрон с физическа дейност
В този етап няма пеене на киртан с шепнене.
3. Manasi – джапа на ум. Думата манаси значи умствен, а пасиянти – видян чрез очите на ума. Имаме следните методи
- продължително повтаряне на мантрата на ум
- умствено повтаряне в синхрон с дишането
- умствено повтаряне в синхрон с мала
- умствено повтаряне с концентрация в символ – символ, янтра, божество или Гуру
- умствено повтаряне с писане на мантрата в чидакаша – използва се сравнително рядко, може да бъде на санскрит, английски или друг език. Ако мантрата е кратка-визуализираме и определената буква светва или се раздвижва когато я повтаряме.
- умствено повтаряне в синхрон с физическа дейност
4. Para или трасцедентално повтаряне на мантра – последният етап от Джапа. Това е повторение на мантра без никакво усилие. Тя се появява спонтанно, сякаш е обсебила съзнанието ви. Често след като сме пели дълго време и спрем, мантрата или песента продължава да звучи в съзнанието ни – случва се от само себе си. Това е пара – най-висшия етап, зависи от развитието и еволюцията на ума, от неговата възприемчивост и сензитивност, нивото на концентрация.
Това са 4-те етапа на Джапа Йога.
Има още един метод на джапа – ликид джапа, когато изписваме на санскрит определена мантра.
Правила за мантра садхана
В джапа йога се казва че като цяло повторението на мантра би трябвало да прерасне в медитативен процес, от там следва че трябва да сме заели подходяща асана, както и да сме избрали подходящо време и място за практикуване. Хубаво е да се установи едно и също време за практика-ако това е шест часа сутринта, полагайте усилие да поддържате тази практика всеки ден. Ако пропуснете един-два дни не е проблем, но трябва да има усилие на волята и постоянство в установяване на времето. Ако пропуснете шест часа, тогава ще си направите мантрата по друго време, но идеята е, че е добре в 24-те часа на денонощието, когато всичко е оставено на случайността, да има поне един момент, в който да се настройваме към себе си. Това е нашето собствено време за себе си-10,15 минути, 1 час-независимо от времето, което сте отделили за вашето личностно израстване, ако сте фиксирали час, тогава това се превръща в дисциплина.
Ако сте свикнали да закусвате в 10 часа, тогава автоматически в 10 часа вие огладнявате. По същия начин се случва и с мантрата.

Асаната-не бива да се движите и да чувствате неудобство в позата, за да не се разсейва ума. Не започвайте мантрата веднага, позволете на ума и тялото да се успокоят, да се стабилизират и утихнат. Щом се настаним удобно и ума се успокои-започваме с манасик джапа. Ако имате символ-концентрирайте се върху него или го визуализирайте, преди да започнете с джапа. Щом видите символа, започвате да мантрувате, ако имате мала-използвайте я.
Важно е да поддържате еднакъв брой на малите всеки път, докато не решите че ще повишите броят им. Не бива да почвате примерно с 3 мали и след една седмица да направите 2 мали или една, нека има постепенно повишаване на малите с течение на времето, с течение на години практикуване и най-добре под ръководството на учител, Гуру -максимум до 10 броя.

В началото нямаме контрол върху осъзнаването, не винаги запазваме интензитета на внимание. Ако имате желание да заспите или започвате да клюмате-минете към упанши-шепнене-така умът пак се връща към мантрата. Ако в следствие обръщането навътре отново ви се доспи-минете към байкхари-гласно. Разсеяността е различна от сънливостта. Щом умът е разсеян, значи сте загубили контрол, станали сте неосъзнати, но имате възможност отново да върнете осъзнаването и да продължите съзнателно практиката. Не е нужно да сменяте с шепнене, само ако загубите пълно осъзнаване и контрол, разсеяността може да се контролира, но ако изпаднете в пълно неосъзнаване-то дори става още по-силно.

Изчистването на ума е също важен аспект от мантрата. Първоначално с практикуването може да има силен прилив на мисли, образи или картини, в процеса на изчистване и изхвърляне излизат различни мисли, емоции, желания, всичко от което не се нуждаем-всичко това бива изметено от мантрата. Ще виждаме желания, страхове-те ще излязат на повърхността, дори може да се появи желание за определена храна или друго. Преди да се балансира ума, той минава през този очистителен процес. Този процес не се ускорява ако правите повече мали или по-интензивна практика. Трябва да следвате нормалния ход на садхана, няма значение дали е 5 минути, 1 или 3 часа. Не е важно толкова повтарянето, но осъзнаването на ритъма, вибрацията, мантрата, самия процес. Не е възможно да останете напълно концентрирани през цялото време, винаги има разсейване на ума, той ще се закача за различни мисли и идеи-това е естествено. Важното е винаги да го връщаме към мантрата.

Само мантра, получена от Гуру ще прояви своята сила – се казва в Куларнава Тантра. Веднъж, щом сте получили мантра от вашия гуру, тя веднага ще започне да променя хода на живота ви. Естествено това ще се случи, ако приемете мантрата със сърцето си и ума си и я практикувате редовно. Мантрата е така силна и мощна, че веднага ще извади кармите ви от подсъзнанието. Тези карми ще се проявят във вашите чувства, настроения, мисли, могат да се появят в сънищата ви, могат да са приятни или неприятни. Каквито и промени да усетите в себе си, каквито и изживявания да имате – те няма да са само положителни, ще има не така приятни, които са част от изчистването.
User Avatar
Свами Ниранджанананда
Най-вече да бъдем осъзнати. Йога е начин да овладеем негативните аспекти на нашия характер и да развием позитивни качества, които да ни издигнат и да променят както нас, така и атмосферата около нас, нашето излъчване.
Когато ние изразяваме нашите положителни качества, тогава имаме и положително въздействие и за другите. И това е всъщност йога. Друг важен момент е настоящето. Йога ни учи да не обръщаме внимание на несигурностите на бъдещето. Ако нещо ще се случва в бъдещето, защо е нужно да се тревожим сега? Проблемът е че ние сме така напрегнати и това напрежение афектира и миналото и настоящето и бъдещето. Йога ни учи да бъдем в настоящето и да се опитваме да даваме най-доброто от себе си тук и сега.
5-те йога капсули
Какво е йога според сутрите на мъдреца Патанджали?
- йога е дисциплина
- практикуване на хатха и раджа йога за дисциплиниране на ума и тялото
- йога е интегриране на изпълнение, отношение и мисъл – ръце, сърце и глава – карма йога, бхакти йога и гяна йога
- йога е осъзнаване – да бъдем наблюдатели. Имаме много малко осъзнати действия и в повече неосъзнати реакции. Повечето от хората реагират и това афектира личността им, техния ум става неспокоен, емоциите стават нестабилни, логиката става трудна и тогава болести и несигурност се появяват в ума и тялото.
Имаме няколко вида реакция – или приемаме една реакция, или я наблюдаваме, ставаме наблюдател.
Ако приемем една реакция – тогава идва и страданието.
Ако наблюдаваме една реакция – тогава има стабилност и спокойствие. Вместо субект на негативно въздействие, ние освобождаваме това негативно впечатление и оставаме свързани с вътрешната хармония, радост и мир.
Това е което наблюдаването прави. Култивира позитивно отношение на свидетеля и това е третото ниво на йога.
Йога практики.
Хатха и раджа йога се ползват с най-голяма популярност и тяхната цел е да се развие тялото, ума и вътрешната природа.
Йога практиката е вашето лично усилие да израствате в този живот, и след като сте минали през личното усилие – и сте имали преживявания в тялото, ума и духа, тогава минаваме във следващото измерение на йога -
Йога садхана – където вече изразяваме култивираните качества в живота.
Качествата на сърцето, главата и ръцете – колкото повече изразяваме йога в живота си, толкова повече позицията на свидетел става спонтанна и ние наблюдаваме себе си.
Когато постигнем тези 3 аспекта в йога, тогава ние от негативно, ограничено и напрегнато състояние – така нареченото тамастично състояние - ние минаваме към по-спокойно и по-ясно съзнание, познато като саттва.
След като сме изпитали и култивирали поне малко саттва, тогава сме готови да правим по-висши практики и тогава вече тези практики има определено значение и цел в живота ни.
И така – нека обобщим!
Какво е йога – дисциплина на тялото, ума и духа.
Интегриране на качествата и способностите на ум, интелект, креативност, емоции
Развиване на осъзнаване на нашите собствени действия, отношение и изява, развиване на осъзнаване на връзката ни с нас самите и със света около нас. Когато преминем и реализираме тези етапи, тогава вече може да се каже че имаме някакво придвижване от тамас към по-сатвично ниво на съществуване.
За да получим тези резултати от йога, е необходимо да интегрираме практиките в нашето ежедневие.
В най-общия случай ходим 1-2 пъти седмично на йога и това е. Вярваме че сме направили най-доброто за себе си, за духа, за Господ и за страната J))))
Много пъти отиваме на йога, разтягаме се и се концентрираме върху това колко можем да се разтегнем, дали изглежда добре, дали сме гъвкави. Когато се отнася до тялото, сме много внимателни. Аз съм посетил много йога студиа, където акцента е само и основно върху тялото. Няма лошо! Но това е като да се грижим само за стеблото. Малко са местата, където има и работа с ума, и дори често йога учителите не са наясно какво представлява ума. Защото ние възприемаме проявите на ума, крайния продукт, но не работим върху останалата част на ума. Тази останала част е преди крайния продукт. Пример. Практикуваме медитация. Вижте светлина, тялото е леко... един ангел прехвърча от дясно.... светлина се задава от ляво...тъмнината си отива, ставате жива крушка... това е за вас медитацията....
Но йога казва не!! Това е фентъзи медитация. Защото ние се опитваме да разберем това, което е много далеч като краен продукт. В йога сутрите на Патанджали системата на пратияхара е дадена преди концентрация и медитация и това е метода, с който да тренираме конфликтните състояния на ума и да ги хармонизираме и това е началото на процеса на концентрация. Човек минава през много нива на психични изживявания, опитвайки се да преодолее негативните тенденции в ума, който са част от неговата природа, конфликтните мисли, чувствата на несигурност –за да стигнем до чувството на сигурност във вътрешните сили и свързване с този източник на вътрешна сила, както и развиване на състояние на релаксация, на концентрация. Докато не минем през този процес, докато не минем през настройката на нашата вътрешна природа – не можем да изпитаме медитация. Когато един радио апарат не е настроен на подходяща честота, приемането е неясно, няма чист звук, но ако е точно на честотата, тогава имаме кристален звук. Мислете за себе си по този начин. Къде е нашата настройка и с коя станция искате да се свържете. Ако искате да работите върху мислите, настройте се на станцията на мислите, ако искате да работите с емоциите – настройте се на емоционална станция, ако искате да развиете различаване, на осъзнати действия в живота, настройте се на определената честота. Така се развива дисциплина на ума. В обществото се обръща много внимание на тялото, и много малко има разбиране за ума. Ние сме научени така – имаме ли главоболие, взимаме аспирин. Кой ни учи как да се справяме със разстроеното състояние на ума. Без да преодолеем това разстроено състояние, когато се опитаме да изживеем красотата в себе си, да изведем хармонията и да се получи процес на интеграция – тогава излизат много блокажи.
Много хора идват при мен и споделят- практикува медитация от 5, 10, 15 години. Но като видя личния им живот – живота им в къщи, семейството, приятелите, работата - виждам че те все още не са способни да контролират и ръководят реакциите си. Въпреки многото години практика, и създадената представа – че аз станах такъв и такъв, реално няма промени в реалния живот. Няма промяна в нашето държание и отношение към към другите. В стъпките на раджа йога се дава много ясно- 1 учим се как да релаксираме, първо идва релаксацията – ние сме забравили как да се отпускаме, стреса и напрежението ни държат през цялото време и това се превръща в един психологически, ментален, интелектуален, емоционален, подсъзнателен и несъзнателен стрес. Няма освобождение от този стрес. И това води до разсеяност, тревога, безсъние, липса на увереност в себе си, объркване, негативност. И така ние се обръщаме към различни външни одушници – хотели, алкохол, пари, цигари, наркотици, дискотеки, хазарт... И така вярваме че релаксираме, взимаме хапчета, ако това не е достатъчно и така се оформят големи и силни блокажи в нас и в живота ни.
Може да просперирате в социалния живот и обществото, но да нямате способност да спите добре – а това е много неприятно състояние.
И така – в практиките на пратияхара развиваме и наблягаме на релаксацията, най-важната практика е йога нидра, която е развита от Свами Сатянанда. В йога нидра има специална последователност на отделните етапи. Днес на пазара можете да намерите много касети и CD с йога нидра, правени от хора, който не са изживели те самите състоянието на йога нидра, дори без да знаят целта на йога нидра. С много хубава музика за фон, с приятни и красиви визуализации, фентъзи визуализаций, чувство на любов, светлина, разширяване на съзнанието. Но такава практика само пренастройва съзнанието и ума от едно фентъзи, към друго. И ако няма подход, няма и освобождаване на стреса и нито тялото, нито подсъзнанието релаксират. Дори практиката на йога нидра е необходимо да се изпълнява коректно, следваща последователност от постепенна интровертност на осъзнаването, следва постепенно култивиране на осъзнаване на различните нива на изживяване, и резултата от правилното практикуване е развиване на качествата на съзнанието и ума – еднопосочност, което е предварителното състояние, водещо до концентрация, което от своя страна води до медитация.
Тази сутрин ви разказвах за първите 3 капсули -
1 капсула- мантрите веднага след като се събудите – 11 пъти Махамритунджая мантра и 11 пъти Гаятри мантра,
2-рата капсулка – асаните - Тадасана, палмово дърво, Тиряктадасана, люлеещо се палмово дърво, Кати чакрасана, усукване от изправено полжение, Сурия намаскар, Поздрав към слънцето, една обърната поза, свещ или рало, сарвангасана или халасана.
3-тата капсулка – пранаямата – когато намерите време, може да не е веднага след асаните, но е добре - Нади шодхан, алтерантивно дишане и брамари, жужене на пчела.
4- тата капсула е йога нидра или релаксация. Трябва да култивирате навика да практикувате йога нидра или пък релаксация когато се връщате от работа в къщи. Преди да седнете пред телевизора с бира ;))) лягате и за 15 мин правите йога нидра. И това ще изчисти ума от впечатленията, че изчисти стреса, акумулиран от деня, ще ви зареди и успокои.
Когато няма релаксация, тогава напрежението отива дълбоко в нас, много дълбоко навътре в ума. И това променя тялото, държанието ни, емоциите – има умора, неспокойство, летаргия, агресия, раздразнителност, фрустриране. Всичко това се проявява в живота ни, ако го оставим да се запечата в съзнанието.
и накрая идва и съзнателно осъзнаване на тялото, менталното състояние на изживяване, да намалим, да успокоим тези агитации – на ума, емоциите и тялото – тук идва и петата капсулка – 10 мин медитация преди лягане.
В 24 – те часа на денонощието можем да отдадем поне 1 час за нашето собствено развитие, добруване и израстване.
Когато отиваме в планината си носим бутилка с вода, но не я изпиваме наведнъж, а малко по малко. Ако пиете малко по малко по време на изкачването, няма да има дехидрация и няма да сте жадни по пътя. Но ако изпиете наведнъж водата, тогава ще отидете за номер 1 (до тоалетната по малка нужда, бел ред) и ще сте жадни по време на пътуването.
Един час време за йога, за себе си! Ние ги разделяме на 10-15 мин капсулки, който да взимате през деня. Когато се чувствате уморени и напрегнати – Нади шодхан и бхрамари, или няколко семпли пози. Ако можете да си създадете този навик, то е като да пиете вода малко по малко. Надявам се, че идеята е ясна на всички.
5-тата капсула
5 мин. Аджапа джапа – с мантрата Со Хам или с вашата лична мантра, както и преди да заспим правим ретроспекция на деня, който е минал – от сутринта до вечерта, от времето, в което сме се събудили, как сме се събудили, какво сме направили, какви дрехи сте облекли, какво сте правили, какво сте закусвали, какво сте говорили, какво сте слушали, какво сте чели, кога сте се качили в колата, кога, или на автобуса, кога отидохте на работа, как комуникирахте с другите хора, имаше ли хармонични отношения или имаше конфликти, и така наблюдавате целия си ден. Осъзнайте моментите от деня, в който сте загубили баланс и спокойствие, в който сте реагирали твърде, независимо дали физически, психически или емоционално-осъзнайте тези моменти. Помислете си за тези ситуации- ако това се случи отново утре, дали ще реагирам по този начин или има и по-добър, ще мога ли да реагирам с по-позитивна нагласа на ума. И след това забравете за този конфликт. Щом видите конфликт в ежедневието, помислете – ако отново ми се случи ще мога ли да се справя по-добре, по-позитивно и по-хармонично.
И след това забравете за деня и заспете спокойно. Така всяка вечер преди лягане, за 5 мин. Спонтанно повтаряне на мантра и осъзнаване, както и 10 мин ретроспекция на деня - след една седмица ще видите резултати. Умът осъзнава тези отговори и реакции – това е своеобразна тренировка на ума. Какво и как се е е случило, и щом на ума му е дадена тази посока, той ще започне да осъзнава на самия момент конфликта и ситуацията, и тогава ще дойде мисълта – ето сега има възможност да се справя по-добре, този път. И така цялото напрежение ще се разсее и ще подобрите вашата моментна изява, държание.
Взимайте тези 5 капсулки всеки ден!
Всички се опитваме по някакъв начин да получим здраве, сила и добро състояние на тялото – пием витамини и други неща – взимайте тези 5 йога капсулки всеки ден. 1, 2 и 3 можете да вземете наведнъж, или по различно време. Но 4 и 5 в края на деня! 4 – след работа, 5 преди лягане.
Най-важните капсулки са 1 и 5! Мантрите и медитацията и ретроспекцията.
МАнтрите ще ви помогнат да сте с добро състояние на ума и да сте в кондиция за настоящия ден, вечерната медитация ще ви помогне да си легнете в релаксирано и концентрирано състояние на ума. Без психическо напрежение, което да афектира ума, без подсъзнателни стресове, който да нарушат състоянието на релаксация и така след кратко време съня ви ще се промени. Определено ще се промени, ако вие правите това.
За тези, който имат задължения и живот, който да живеят, нека взимат тези 5 йога капсулки, и те ще помогнат много. А ако искате да правите и други практики, правете ги! Разтягайте тялото, ходете на йога, изграждайте йога осъзнаването и учете нови неща, който да ви помагат – но се придържайте към тези 5 практики колкото се може по-стриктно в ежедневието и със сигурност най-накрая ще победите битката с вашите вътрешни стресове и страхове и ще извадите и изчистите вашите позитивни качества наяве.
User Avatar

Наклон напред:

Йога против Целулит - наклон напред

1.Застанете изправени с прибрани крака, леко сгънати в коленете и отпуснати от двете страни на тялото ръце.
2.Започнете бавно да навеждате торса напред като придвижвате гърдите към бедрата, а главата към коленете.
3.Обхванете с ръце задната част на глезените.
4.Издърпайте тялото към краката си с помощта на ръцете.
5.Когато усетите, че торсът е напълно допрян до краката бавно изправете коленете.
6.Останете в тази поза и направете 5-8 дълбоки вдишвания.

поза “Стол“

Йога против Целулит - стол

1.Застанете изправени с прибрани крака –
поставете ходилата си така, че палците на краката ви да се допират, а петите да са леко раздалечени.
2.Направете леко приклякане като сгъвате бавно коленете и придвижвате торса си напред - все едно се готвите да седнете на стол, но не спускайте тялото си прекалено надолу.
3.Задръжте в тази поза и изправете гърба колкото е възможно повече.
4.Задръжте краката в полуседнало положение.
5.Трябва да усещате натоварване на коремната мускулатура.
6.Поставете ръцете си една до друга с допрени длани и ги придвижете нагоре.
7.Сега приклекнете така, сякаш все едно наистина стоите на стол – трябва да са почти перпендикулярно на пода.
8.Задръжте в тази поза, пребройте до 30 и се върнете в изходна позиция.
9.Повторете упражнението 3 пъти.

поза “Орел“

Йога против Целулит - орел

1.Леко подгънете коленете.
2.Десния крак поставете върху лявото бедро, така че глезена му да минава зад глезена на десния крак, а ходилото да е захванато за него (както е показано на снимката по-долу)
3.Поставете ръцете пред себе си и ги кръстосайте на ножица в областта на лактите –
дясната ръка стои върху лявата.
4.Дланите на двете ръце са допрени една до друга с изпънати пръсти.
5.Леко сгънете левия крак (този на който стоите)
6.Леко наклонете торса напред – трябва да усещате натоварване в коремната мускулатура.
7.Задръжте в тази поза, направете 5 дълбоки вдишвания.
8.Върнете в изходна позиция и повторете упражнението като сменяте местата на ръцете и краката.


поза “Войн“

Йога против Целулит - войн

1.Застанете с изправени прибрани крака.
2.Повдигнете десния крак назад, а торса придвижете напред.
3.Ръцете са изпънати от двете страни на торса.
4.Придвижвайте тялото докато десния крак и гърба ви застанат в една линия – успоредна на пода.
5.Левия крак е изправен и носи тужустта на тялото.
6.Задръжте в тази позиция 5 вдишвания.
7.Бавно се върнете в изходна позиция и сменете крака.

помощ:
За да запазите равновесие и да балансирате тежестта на тялото може да си помогнете с ръцете. Ако ви е трудно вместо да ги държите успоредно на торса може да ги разперите от двете страни на тялото като самолет или да докоснете с ръце някаква повърхност (облегалка на стол или стена)

Важното при това упражнение е гърба и крака да са в права линия.двоен напад

Йога против Целулит - двоен напад

1.Изходна позиция на тялото:
Краката са събрани и изпънати, ръцете са поставени пред гърдите с допрени изпънати длани като поза за молитва
2.С отскок придвижете десния крак – трябва да застане изпънат назад, а левия сгънете в коляното така, че глезена да е перпендикулярен на пода.
3.Дръжте ръцете с разперени лакти и допрени длани
4.Завъртете торса надясно като лекътя минава над коляното.
5.Задръжте в тази поза 5 – 8 дълбоки вдишвания.
6.Върнете тялото обратно към центъра като повдигнете гърдите, за да се обърнете.
7.Върнете се в изходна позиция и повторете упражнението с другия крак, като съответно завъртате торса в обратна посока.

поза “Кравешко лице“

Йога против Целулит - кравешко лице

1.Застанете в седнало положение с изправен гръб и подгънати колене.
2.Разтворете бедрата на ширината на ханша
3.Прехвърлете дясното бедро върху лявото, така че краката да са кръстосани възможно в най-горната част на бедрата (както е показано на снимката).
4.Опорния крак изцяло лежи на пода
5.Ръцете са разперени встрани, върховете на пръстите опират пода
6.Задръжте в тази поза колкото искате (най-малко 8-10 дълбоки вдишвания)
7.Върнете в изходна позиция и повторете с другия крак.

поза “Мост“

Йога против Целулит - мост

Това упражнение се прави най-добре върху постелка.
1.Легнете по гръб със свити колене – двата крака са на разстояние един от друг.
2.Повдигнете бедрата и торса, така че да се отделят от постелката.
3.Опорни точки на тялото са стъпалата и раменете.
4.Ръцете поставете изпънати под тялото.
5.Хванете ги в юмрук с преплетени пръсти.
6.Моментално ще почувствате напрежение на мускулатурата на гърба, кръста и задните части.
7.Задръжте в тази поза 5-8 дълбоки вдишвания.
8.Извадете бавно ръцете изпод тялото си.
9.Смъкнете торса надолу и оставете тялото да легне върху постелката в изходна позиция.
10.Повторете упражнението 3 пъти.

поза “Свещ“

Йога против Целулит - свещ

Това упражнение също се изпълнява най-добре на мека повърхност (постелка) Добре е допълнително да се постави нещо под раменете (сгънато одеало например) така, че раменете да се намират малко по-високо от главата и врата.

1.Легнете в хоризонтално положение на тялото.
2.Краката са изпънати, ръцете са отпуснати от двете страни на торса с опрени в пода длани.
3.Сгънете крака и придвижете коленете към стомаха – първо повдигнете ходилата, после бедрата, накрая таза и кръста
4.Изпънете бавно краката и ги пуснете над главата, докато чорапите докоснат пода.
5.Сгънете ръце, с длани придържайте кръста, лактите са опрени в пода
6.Бавно повдигнете краката си изпънати и придвижвайте в посока към тавана.
7.Постепенно повдигнете таза, кръста и долната част на гърба, като придържате с ръцете.
8.Изправете гърба докато тялото ви застане в права линия перпендикулярна на пода.
9.Задръжте в тази поза 30 секунди.
10.Бавно отпуснете тялото в изходна позиция
11.Повторете 5-8 пъти.