Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук

Клуб: МУЗИКАЛЕН ЛАБИРИНТ

ОБЕДИНЕНИ ОТ ЛЮБОВ КЪМ МУЗИКАТА,НЕЗАВИСИМО ОТ СТИЛА.Музика (от гръцки: μουσική, „изкуство на музите“ е вид изкуство, в който средството за изразяване е звукът. Основни елементи на музиката са тонът (който определя мелодията и хармонията), ритъмът (и свързаните с него темпо, размер и артикулация), динамиката, тембърът и текстурата. Създаването, изпълнението, значимостта и дори определението за музика варира в различните култури, както и в зависимост от социалния контекст. Музиката обхваща както строго организирани композиции (и тяхното представяне пред публика), така и импровизационната музика и дори различни алеаторни форми. Тя може да се раздели на жанрове и поджанрове, но често разграничението и връзките между различните жанрове са трудноопределими, а понякога и спорни.
User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

Визитна картичка

Име:МУЗИКАЛЕН ЛАБИРИНТ

Създаден: вторник, 10 май 2011

Членове: 155

Описание: Без ограничение в стиловете

Модератор(и): Iveliq

Галерия
Членове