Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук

Клуб: ЖИВОТИНСКИ СВЯТ

Животното е организирано живо същество, притежаващо сетивност и способност за волеви движения и размножаване. Таксономично всички животни принадлежат на царство Анималия. Всички животни дишат. Има едноклетъчни организми, които притежават характерните признаци на животните. Всички животни са изградени от еукариотни клетки (клетки, в които генетичният материал е организиран във вътреклетъчни мембранно-ограничени структури, наречени ядра). В процеса на еволюция клетките се диференцират, образувайки различни тъкани (епителна, съединителна, мускулна, нервна), а те от своя страна формират съответно органи и системи. Образувание на извънклетъчния матрикс, посредством калцифицирането му, са спикулите, черупките и костите. Животинският свят се обозначава също като „фауна“. Най-много представители има животинският клас насекоми. Животните дишат, като приемат кислород от околната среда и отделят въглероден двуокис. Животните притежават редица характеристики, отличаващи ги от останалите живи организми. Така например, животните са еукариоти и повечето са многоклетъчни [1], което ги отличава от бактериите, археите и повечето протисти. Животните са хетеротрофи [2], като процесът на храносмилане се извършва в специално отделена за целта вътрешна празнина, за разлика от растенията и водораслите [3]. Важна отличителна особеност на животните в сравнение с растенията, водораслите и гъбите е липсата на клетъчна стена [4]. Всички животни са способни да се придвижват в пространството и като цяло са подвижни поне в една от фазите на жизнения си цикъл [5]. При повечето животни ембрионалното развитие преминава през стадии бластула, което е типична и отличителна характеристика за цялото царство.
User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

Визитна картичка

Име:ЖИВОТИНСКИ СВЯТ

Създаден: събота, 20 октомври 2012

Членове: 101

Описание: Картинки на всякакъв вид животни,инфо за тях и т.н.

Модератор(и): Iveliq

Галерия
Членове