Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук

Фен-клуб: H R I S T O S

Стотици години преди ражденето на Исус, пророците на Израил предсказват идването Му и го описват в Писанията. Старият Завет, писан от много автори в продължение на 1500 години, съдържа над 300 пророчества за живота Му. Всички те се сбъдват- чудотворното Му раждане, безгрешният Му живот, чудесата, Неговата смърт и възкресението Му. Животът на Исус, чудесата, които извършва, думите, които казва, смъртта Му на кръста, възкресението Му, възнесението Му на небето – всичко сочи, че Той не е бил просто човек, а повече от човек. Исус твърди, “Аз и Отец едно сме” /Йоан 10:30/, “Който е видял Мене, видял е Отца” /Йоан 14:9/, и “Аз съм пътят и истината, и живота; никой не дохожда при Отца освен чрез Мене” /Йоан 14:6/.
User Avatar
Иисус Христос или Исус Христос[1] 4 г. пр.н.е. — 29/36 г. сл.н.е.; от гр. Ιησούς Χριστός), известен още като Иисус от Назарет или Иса (на араб.), е едно от трите лица на Бога в християнството и пророк в исляма. Името Ιησούς (Иисус) е гръцката форма на арамейското име ܝܫܘܥ Йешуа (Спасител)[2], а Χριστός (Христос) е гръцки превод на ܡܫܝܚܐ Машия (Месия – Помазаник или Божи Избраник).Χριστός (Христос) е отглаголно прилагателно име от глагола χριω,който означава намазвам, помазвам. Оттам значението на χριστος е намазан, помазан. Помазването на даден човек е символ на това, че Святия Дух идва върху този човек и го прави способен да извърши делото дадено му от Бога. Много хора в Библията са наречени χριστος - помазаници на Бога: Давид,Саул, Навуходоносор и др. Всичко това кулминира в личността на най-великия Божий помазаник - Иисус.

 

Основен източник на информация за живота и учението на Иисус са четирите канонични евангелия на Новия завет: на Матей, Марко, Лука и Йоан. Повечето библейски изследователи и историци са единодушни, че Иисус е еврейски учител от Галилея, считан за лечител, кръстен от Йоан Кръстител, обвинен за противодържавна дейност срещу Римската империя и по заповед на римския прокуратор Пилат Понтийски осъден на смърт чрез разпъване на кръст.[3] Тъй като евангелията не са написани непосредствено след смъртта на Иисус, малцина учени поставят под въпрос историческата личност Иисус.[4]

 

Християнското гледище за Иисус (обект на христологията) е разностранно и сложно. Иисус Христос се почита от мнозинството християни като Син Божи, Въплъщение на Словото Божие и Второто лице на Светата Троица, изпратен да донесе спасение и помирение с Бога чрез изкупление на човешките грехове. Нонтринитаристичните християни приемат редица други интерпретации относно божествеността на Иисус.

 

Християните вярват, че Иисус е роден от девица, разпнат е и е погребан в гробница[5], възкръснал е на третия ден от смъртта си и се е възнесъл в рая, където ще седи отдясно на Отца до деня на Второто пришествие. Наред с това се вярва, че е извършил редица чудеса, изпълнявайки библейските пророчества.

 

В исляма Иисус (на арабски Иса) е един от най-обичаните и важни пророци, носител на божествените писания и Месия. За разлика от християнството обаче, мюсюлманите не вярват в разпването и божествения произход на Иисус. Според исляма Иса е жив на небето[6] и ще се върне на земята като Месия[7], придружен от Махди, след като земята се потопи всецяло в грях и несправедливост.
User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

User Avatar

Визитна картичка

Име:H R I S T O S

Създаден: петък, 06 март 2009

Членове: 24

Описание: Исус не беше просто един човек, нито дори най-великият сред хората -- Той беше Бог.

Модератор(и): РУДИ

Галерия
Членове