Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук
User Avatar
Един едър, охранен бивол отиваше бавно към реката да пие вода. Като минаваше покрай циганския катун накрай село, от катуна изскочи една зелена муха, забръмча пред очите на бивола и кацна на гърба му. Погъделичкан от дългите немирни крака на мухата, биволът изви глава назад и замахна с опашката си, но не можа да стигне мухата.

- Ако ти тежа - обади се мухата, - да сляза!

Биволът се усмихна:

- Хич нямаше да те усетя, ако не ме беше погъделичкала.

- Толкова ли съм лека! - въздъхна мухата и отлетя оскърбена.

Дигна се нагоре, спусна се надолу, стигна до стария дъб, където пладнуваха свинете. В туй време двама дървари сечаха грамадно дърво. Дъбът се беше силно наклонил и чакаше последния удар, за да рухне. Случи се също, че тъкмо когато мухата кацна на едно клонче, отсеченият гигант се строполяса на земята.

Уплашена мухата се дигна нагоре и си рече:

- Брей какво грамадно дърво съборих, щом кацнах отгоре му! Добре, че не стоях още върху гърба на бивола - щях да го смажа.

Добави своя коментар:Настроение: