Бис.БГ

по блог-темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук
User Avatar
Приятелството означава междуличностна връзка, която се изразява в поведение на сътрудничество и подкрепа, взаимно разбиране, уважение и привличане, както и прояви на помощ в случаи на нужда или криза. Приятелите са хора, които взаимно се радват на компанията си и проявяват лоялност един към друг, често до степен на алтруизъм. Обикновено споделят сходни вкусове и вършат заедно дейности, които са им приятни, помагат си в трудни моменти, обменят съвети и си връщат един на друг жестовете. За някои хора приятелството означава и просто доверието, че другият няма да ти навреди. Ценностите, които човек открива в приятелствата си с други хора, често са резултат от това, което те демонстрират като редовно поведение: * поведение, при което един човек желае най-доброто за друг, * симпатия и емпатия, * честност, например в ситуации когато е трудно истината да бъде изречена без да нарани чувствата, * взаимно разбирателство. Различните проявления на приятелство варират по отношение на степента на близост или интимност между хората.Една от най-известните фрази за приятелството е казана от Аристотел: "Какво е приятелят?Това е една душа,живееща в две тела." Като феномен приятелството е предмет на интерес на такива дисциплини като социология, антропология, философия, зоология. То се явява едно от централните преживявания за човека и намира своето място във всички основни религии и митологии. В едно от най-ранните литературни произведения в човешката история, вавилонската поема „Епос за Гилгамеш“, е описаната дълбоката дружба между Гилгамеш и Енкиду. Като върховен пример за приятели в гръко-римската митология се сочат Орест и Пилад, а в авраамическите религии — Давид и Йонатан. Приятелството е и основна тема, разработвана в много литературни и драматургични произведения и филми. Съдържание [скриване] * 1 Видове приятелства o 1.1 Неличностни приятелства o 1.2 Приятелства между животни * 2 "Приятелствата на Аристотел" * 3 Вижте също Видове приятелства [редактиране] * Най-добър приятел (или близък приятел): човек, с когото някой има изключително силна приятелска връзка, с когото може да споделя всичко. * Познанство: човек, с когото си приятел, но не сте чак толкова близки. * Романтично приятелсто: тогава, когато двама души имат силна романтична и приятелска връзка (държат се за ръцете, прегръщат се и дори понякога се целуват), но не са двойка и нямат любовни отношения. * "Сродна душа" (от английското soulmate, което няма български еквивалент): истинско приятелство между двама души, при което те имат изключително силна връзка помеджу си. Наричано "вечно приятелство", при него се смята, че всеки един от двамата души е открил другата половина от себе си в своя приятел. * "Приятели от разстояние" (от английското pen pal, което на български означава буквално "приятел от разстояние"): приятел, с когото си комуникирате чрез писма, разпращате си снимки, но не се познавате официално и не се знае дали някога ще го направите. * Интернет приятелство: изключително разпространен тип приятелство. Познат от късният 20 век. При него двама души се запознават и стават приятели чрез интернет комуникация помежду им. Благодарение на интернет, тези двама приятели могат да са на хиляди километри разстояние един от друг и пак да се чуват всеки ден. Този тип приятелство обаче е оспорван, тъй като не се знае кой седи от другата страна, а и е възможно тези приятели никога да не се срещнат на живо, ако разстоянието между тях е твърде голямо. * Другар: човек, с когото поддържаш близки отношения, той ти е добър приятел. * "Приятели с изгода": тип приятелство, познат най-вече в САЩ. При него приятелите има сексуални или близки до сексуални отношения, като не очакват нищо друго от другия освен доставяне на взаимна полза и облаги. * "Бостънски брак": още един термин, използван почти изцяло в Щатите. Бостънски брак е тип приятелство, подобен на квартирантството, с малката разлика, че двамата души, които са съквартиранти могат да бъдат единствено жени. Макар да се нарича "... брак", това все още е тип приятелство между две жени, без сексуално обвързване. * Кръвен брат/Кръвна сестра: двама души имащи уважение един към друг.Те обикновено се "движат" в един и същ кръг, банда или братство. * Съквартиранти: двама или повече души, живеещи в едно жилище и имащи някакви отношения помежду си. * Въображаем приятел: проявява се при малките деца и понякога при децата, затворени в себе си и нямащи други приятели. Много хора го мислят за опасно за детето, в някои държави тази тема дори е табу, а детето се смята за обладано от зъл дух. В действителност обаче това е съвсем нормално и с времето обикновено отминава, тъй като детето намира истински приятели. * Духовно приятелсто: при него двама души с общи интереси са приятели и всеки един от тях допринася за връзката им. Също така може да се възприеме и като много силна умствена и духовна връзка между двама души. * Съученик: обикновено такъв тип приятелство се проявява в учебните заведения. При него между двама или повече души се подържат приятелски отношения, поради общата им среда на работа. Неличностни приятелства [редактиране] Това са приятелствата между две държави съседки или такива подържащи близки отношения. Същото се отнася и за така наречените "побратимени градове". Приятелства между животни [редактиране] Съществуват и други видове приятелства освен от типа човек-човек.Такива са приятелствата между човек и дадено животно и между животно и друго животно. Последният тип обикновено е между животни с по-висока интелигентност от другите животински видове (кучета, котки, птици и други).

Добави своя коментар:Настроение: