Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук
User Avatar
Колко е последно последното време? Или: За пришествието на Исус и грабването на ЦъркватаПрез следващия месец (септември 2011г. или най-късно октомври) предстои гласуване от страна на ООН решение за узаконяване на Палестина като държава. Територията на една нова държава наречена Палестина освен всичко друго ще включва и голяма част от Ерусалим. По настоящем с малки изключения почти всички държави членки на ООН удобряват и ще гласуват в подкрепа на това решение. Какво означават всички тези събития в светлината на Библейските пророчества и най-вече на книгата Откровение? Отговора го дава самата книга Откровение написана от Апостола и Пророка на Господ Исус Христос – Йоан. Важно е да знаем, че книгата Откровение е пророческа книга свързана преди всичко със събитията непосредствено преди, по-време и след второто пришествие на Господа.

Откр.11:1-2

1 И даде ми се тръст като тояга; и ангелът стоеше и казваше: Стани та измери храма Божий, и олтаря, и тези които се кланят в него;


2 но двора който е извън храма остави вън и недей го измерва, защото е даден на езичниците, и светия град ще тъпчат четиридесет и два месеца.
В тези стихове ясно се говори, че Ерусалим ще бъде тъпкан и един вид притежаван от не-евреите в продължение на четиридесет и два месеца, които са три години и половина. На практика това е и времето на управлението на антихрист(синът на сатана) на Земята (Откр.1:5) а също и голямата скръб(Мат.24:21,29), както за народа на Израел(поради разделянето и отнемането на дадената им от Бог земя) така и за нечестивия и невярващ свят поради язвите, които ще понесе от Божия справедлив гняв поради отношението им към Израел и поради безбожието и греховете. Узаконяването на Палестинска автономна държава със столица Ерусалим е много вероятно да бъде началото на тези последни четиридесет и два месеца(три години и половина), което ще е времето на голямата скръб, утвърждаващото се 3,5г. управление на антихраста, като в края на този период ще настъпи Армагедонската битка и Второто Пришествие на нашия Господ и Бог Исус Христос даващо началото на 1000 годишното царство на Земята. Истина и неоспорим факт, е че Израел в никакъв случай няма да се примири с разграбването на обещаната му и дадена от Бог земя. Бог още по-малко. Това в крайна сметка ще доведе до решение на всичките народи(обединените нации) за военна офанзива и завладяване над Израел и Ерусалим. Така наречената Армагедонска война(Йоил 3глава) и др. В кулминацията на тази война, която ще продължи много кратко, когато Ерусалим ще бъде окончателно завладян и в голяма степен полуразрушен от „умиротворителните войски и контингент” на обединените нации ще настъпи Грабването на Църквата на Господа а в последствие и пришествието на Господ Исус Христос заедно с Църквата, Който ще унищожи армиите на нечестивите народи и антихриста, и ще установи на Земята 1000 годишното царство и управление съвместно със Божиите светии – Църквата. Колко последно е последното време? Дали едно скорошно обявяване на автономна палестинска(филистимска) държава с територия Израел и столица Ерусалим ще е началото на края – последните три години и половина преди Второто Пришествие на Исус Христос и изпълнение на непроменимите Божии пророчества в Библията? Без да го твърдя със сигурност то е много вероятно да стане точно така. Исус предсказа в евангелията(Мат.24гл. Лука 21гл. и др.) че преди края ще имаме за белези на края на времето: войни, слухове(новини) за войни, земетресения, наводнения, урагани, глад, мор(смъртоносни епидемии) и др. Това са събития които през последните години се случват по-често и по-драматични от когато и да било преди. Целта на Божиите предупреждения и случващите се събития не е за да се страхуваме и ужасяваме за живота си и това, което предстои но за да бъдем максимално подготвени, духовно будни и трезвени, духовно адекватни и подготвени и най-вече за да бъдем съвършенно посветени на Господа да вършим призванието си да сме Негова светлина и свидетели на изкупителното Му дело до края на света. Църквата на последното време не е хладка, светска, посредствена и оплакваща се но смела и побеждаваща портите на ада. Така е записано и в книгата Откровение - 12глава:

10 И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.


11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.
А също и Откровение 17:14 те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни.

Грабване, Пришествие, Голяма скръб

И понеже понастоящем има определени погрешни виждания свързани със времето на грабването, второто пришествие на Господа и периода на голямата скръб то в следващите редове ще поставя правилните уточнения за тези неща на основата на Библията за да не се заблуждават мнозина.

Грабването: Погрешна е идеята, че грабването ще стане преди скръбта и времето на управление на антихрист на Земята.

Матея 24гл.

29 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.


30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.


31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.


Марк13гл.

26 Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава.


27 И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.


Стиховете ясно указват че събирането(грабването) на избраните(църквата – истинските християни) става при идването(пришествието) на Исус.

Апостол Павел разкрива Божията тайна за грабването в първото си послание към Коринтяните 15 глава:51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,


52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.


53 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.


54 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно".


Тоест – грабването на светиите става при затърбяването на последната търба. Защо е последна? – Защото Откровението на Йоан говори за седем търби.

Откр.7:10 но в дните на гласа на седмия ангел, когато затръби, тогаз ще се извърши тайната Божия както благовести на своите раби пророците.

Откр.11:15 И седмият ангел затръби; и станаха гласове големи на небето които казваха: Царствата световни станаха царства на Господа нашего и на Христа негов, и ще царува във веки веков.

Виждаме че седмата търба затърбява във края на управлението на антихриста. Тя е последната търба за която, пише апостол Павел, а също и за която говори Исус в Матея 24 глава и Йоан в Откровението 7 и 11 глави.

Голямата скръб - Никъде в Библията не се говори за седем годишна скръб нито, че антихриста ще владее на Земята седем години. Откр.14: 4,5

4 и поклониха се на звяра и думаха: Кой е подобен на звяра? Кой може да се бори с него?


5 И дадоха му се уста да говорят горделиво и богохулно: даде му се още власт да направи каквото ще четиридесет и два месеца.


Логично е този период от 3,5 години в който, антихриста завладява Земята да е срока на голямата скръб. Защо? Защото това е и периода на големите Язви, и Наказания изливани от Бог на Нечестивите земни жители, и описани в книгата Откровение.

Лука 21 глава:

32 Истина ви казвам, че това поколение няма да премине докле не се сбъдне всичко това.


33 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.


34 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;


35 защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя.


36 Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.

Добави своя коментар:Настроение: