Бис.БГ

по имената
| Вход | Влез чрез Фейсбук

Запис към желание

User Avatar
аз-искам-бонсайаз-искам-бонсайаз-искам-бонсай
Родината на бонсая е Китай. Това изкуство наречено "пун-цай", било позанато там още през II век пр.н.е. Първите "пунсаи" проникват в Япония през XII век (периода Хейан)заедно с будиското учение Дзен. Някои автори смятат, че това е станало по рано (VI век), тъй като периода Хейан е характерен със силната съпротива срещу китайското влияние. Така или иначе през XIII век бонсаят е смятан за произведение на изкуството и е присъствал в интериора на всеки аристократичен дом. bonsaiПрез този период той е и чест сюжет върху предмети от бита на самураите. Решаваща роля за превръщането на бонсая от чисто аристократично в общо народно изкуство има падането на феодалното управление през XIX век, когато Япония се отваря кум света. Пътешествениците и търговците откриват за света чудното дърво. Находчивите японци бързо оценяват изгодата. Създават се специализирани расадници , в които се прилагат нововъведени техники на изкуствено остаряване и формировка на дървото.Но ревниви към своите традиции, те усещат и една голяма опасност. Най - красивите вековни дървета са забранени за износ. Свещеннотот дърво продължава своят път от баща към син, а на любопитният чужденец се предлага продуктът на една развита индустрия. Какво е бонсаят - религиозен атрибут или домашен питомник ? Мнозина смятат, че бонсаят има религиозен характер. Това неточно твърдение търси хеоснователна опора в историческият път на развитието на дървото джудже. Първите бонсаи са плод на китайските художници, започнали да садят дървета в саксия. После разпространителите на будиското учение идващо от Индия, монасите от сектата Дзен обявяват свещенният им характер. Те видели в тях "стъпалата" на стълбата, свързваща човека с Бога. Тази почит се корени в будиското учение. Вселената е свещенна - от невидимата песъчинка до грамадната планина, защотот Буда и светът са едно цяло. В това хармонично единство всяко нещо има своята незаменима роля. За да разрушиш хармонията , е достатъчно да унищожиш която и да е брънка от веригата. Тези които развиват до съвершенство това изкуство са аристократите самураи - бойците, призвани да прославят и пазят родината си; родината като колективно понятие за територия , култура и традиции. в една страна, където култът кум дедите стои на най - високият пиадестал - този на природата , където патината на времето е по-скъпа от всякаква позлата, бонсаят става естествен обединител на изкуство и традиции; символ на връзката между поколенията, на вечната борба и победата над трудностите по пътя към съвършенството, като висша степен на човешкото щастие. И така, източна икона или хоби на изтънчени естети, дървото джудже - вълнуващата тайна на будиските монаси и аристократите войни - е пред нас. Всеки може да отгледа свой бонсаи - плод на любовта ни към природата, на нашето търпение, ум и ръце.

Добави своя коментар:Настроение: