Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук
User Avatar

 Защо хиндуистите звънят с камбанка Ghanta преди влизането в храма и по време на молитва?

Пред входа на всеки хиндуистки храм може да се види една висяща от тавана камбана, наречена Ghanta( Гханта). Преди влизането в дома на боговете, хиндуистите я докосват с ръка, за да може нейният звук да прогони злите сили и да извести небесните обитатели за присъствието на поклонниците в обителта. Вярва се, че звънът на камбанката е символ на първоначалния звук на сътворението и мистерията на живота. „Ом“. Този звук е проявление на божествената същност и триадата Вишну, Шива и Брахма. Той олицетворява трите нива на съществуване: Рая (сварга), Земята (мартья) и подземното царство (патала). Мантрата е въплъщение на трите човешки способности: желанието, знанието и действието. Във ведическата литература този звук символизира слънцето и приближаването на душата към божествената същност, ето защо всички древни текстове завършват с него. Ом е символ на трите свята, триединството на сътворението, разрушението и Вселенското равновесие и приближаването на душата до светлината на висшето познание.
„Аз съм бащата на Вселената, опората и равновесието. Аз съм обектът на знанието, пречистващият и сричката Ом. Аз съм Ведите.”, се казва в един от диалозите на Бхагават Гита, като „Ом” се свързва с действието, желанието и знанието. Звукът на камбанката , представящ звука „Ом“ има за цел да активира седемте висши чакри и да ги свърже със седемте висши светове на духовно съществуване, като по този начин лекува тялото, подхранва духа и просветлява интелекта. Вярва се, че този звук има силата да излекува мъката в човешкия живот и да пречисти хората от греховете им. Той свързва Вселенския разум със седемте чакри в човешкото тяло, като по този начин обединява сърцето, разума и душата с духовната светлина, създавана от Вселената. Звукът на камбанката обединява душата Aatman с божествената същност Paramaatman.
Вярва се, че звънът на камбанката освобождава душата на дошлите в храма от греховете , натрупани през различните им прераждания и създава около тях аура на божественост и святост, изпълвайки съзнанието с мъдрост и покой. Той подготвя поклонниците за срещата с боговете - Даршан и им помага да се съсредоточат върху молитвата, отправена към тяхя както и върху свещените текстове, произнасяни от свещениците. Тялото на камбанкта символично представя безкрайността на времето - Ananta, езикът на камбанката е символ на богинята на мъдростта, знанието и изкуствата - Сарасвати. При камбанките за молитва -pooja дръжката е израз на жизнената енергия, източника на живота - Prana Shakti. Тези камбанки имат същото предназначение, както и камбанките в храмовете. 

Добави своя коментар:Настроение: