Бис.БГ

по имената
| Вход | Влез чрез Фейсбук

Блог

User Avatar
аз-искам-бих-учила-в-бъркли-и-вси4ки-снимки-са-моиаз-искам-бих-учила-в-бъркли-и-вси4ки-снимки-са-мои
мразя места пълни с квадратни и неартистични хора,бЪрКлИ Е мЯСТОТО КЪДЕТО СА УчИлрИ мНОГО ОТ ЕлИТНИТЕ лИцА КОИТО ХАрЕСВАм

ВСИчкИ СНИмКИ-бЕЗ КУ4ÉТА, КОНЕ ,КОТЕТА СА мОИ-СЕ мОА-АЗ САмАТА