Бис.БГ

по имената
| Вход | Влез чрез Фейсбук

Блог

User Avatar
Основни вещества, замърсяващи атмосферата, са въглероден двуокис, азотен окис, серен окис, озон, метан, олово и др. Главен техен източник са изгорелите газове от автомобилите.