Бис.БГ

по имената
| Вход | Влез чрез Фейсбук
Желание:

DA ME LUJAT

Блог

User Avatar
...нЕпоЗнаТи хОра.НепОзнАти лИца.нЕпоЗнАти дУши.НепоЗнаТи сЪрцА.и ВсеКи сЕ миСли зА оРигиНаЛен,Не оСъзнАва кАк сТавА бАналЕн.А иСтинСкиТе сА тОлкоВа мАлкО,тОвА не Е лИ жАлКо?!ДумИ,чУвСтвА и мЕчтИ,вСичкИтЕ лИ Са сАмо изПитАнИ лЪжи....