Бис.БГ

по имената
| Вход | Влез чрез Фейсбук
Аз искам Желание:

да пазим околната среда

Блог

User Avatar
Основни вещества, замърсяващи атмосферата, са въглероден двуокис, азотен окис, серен окис, озон, метан, олово и др. Главен техен източник са изгорелите газове от автомобилите.

Всичките желания на bojko: