Бис.БГ

по имената
| Вход | Влез чрез Фейсбук

Визитка

User avatar
Сега: Гот ми е... Вече съм в Бис.БГ! :)
{готино} [някъде]
  • Nick: '' vesss ''
  • Истинско име: 1

Настроение

Не е определено.

Плейлист

За връзка

    Skype: 1Друго: 1

Приятели

Цели в живота

Цел в живота

1

1

За себе си

Адрес на моя сайт

1

Девиз
  • 1

Моят гардероб сега

Албуми

Харесват ми

Телефони
1
MP3-плеър
1
Къде съм бил(а)
1
Къде искам да отида
1

Желания

Последни Записи в Блога

Когато погледна в очите ти  Това е като да гледаш нощното небе  Или красив изгрев  Има толкова много неща те държат  И точно като тях стари звезди  Виждам, че сте се досега  За да бъде точно там, където сте  На колко години е вашата душа?  Аз няма да се откаже от нас  Дори ако небето загрубеят  Давам ти цялата си любов  Все още търся нагоре  А когато сте нуждаехте пространство  За да се направят някои навигацията  Ще бъда тук търпеливо чакат  За да видите това, което намери  Защото дори звездите горят  Някои дори да падне на земята  Имаме много да учим  Бог знае, че си струва  Не, аз няма да се откаже  Аз не искам да бъда някой, който си тръгва толкова лесно  Аз съм тук, за да останат и да направи разликата, че мога да направя  Нашите различия правят много, за да ни научи как да се използва  Инструментите и подаръци, които получихме Да, имаме много изложени на риск  И в края на краищата, вие сте все още ми е приятел най-малко ние нямаше намерение  За нас да работим ние не прекъсва, ние не горят  Ние трябваше да се научат как да се огъват, без света потъна  Трябваше да се науча това, което имам, и това, което аз не съм  И кой съм аз  Аз няма да се откаже от нас  Дори ако небето загрубеят  Давам ти цялата си любов  Все още търся нагоре  Все още търсим нагоре.  Аз няма да се откажа от нас (не аз не се откажа)  Бог знае, че съм достатъчно здрав (аз съм здрав, аз съм обичал)  Имаме много да учим (сме живи, ние сме обичани)  Бог знае, че си струва (и ние сме си струва)  Аз няма да се откаже от нас  Дори ако небето загрубеят  Давам ти цялата си любов 
When I look into your eyes
It's like watching the night sky
Or a beautiful sunrise
There's so much they hold
And just like them old stars
I see that you've come so far
To be right where you are
How old is your soul?

I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up

And when you're needing your space
To do some navigating
I'll be here patiently waiting
To see what you find

'Cause even the stars they burn
Some even fall to the earth
We've got a lot to learn
God knows we're worth it
No, I won't give up

I don't wanna be someone who walks away so easily
I'm here to stay and make the difference that I can make
Our differences they do a lot to teach us how to use
The tools and gifts we got yeah, we got a lot at stake
And in the end, you're still my friend at least we did intend
For us to work we didn't break, we didn't burn
We had to learn how to bend without the world caving in
I had to learn what I've got, and what I'm not
And who I am

I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
Still looking up.

I won't give up on us (no I'm not giving up)
God knows I'm tough enough (I am tough, I am loved)
We've got a lot to learn (we're alive, we are loved)
God knows we're worth it (and we're worth it)

I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
Никой не вижда - Никой не знае  Ние сме в тайна - не могат да бъдат изложени  Ето как е - Това е как ще върви  Далеч от другите  Близо един до друг  Това е, когато разкрием  В светлата част от денонощието - в светлата част от денонощието  Когато слънцето грее  На края на нощта, по късно вечер  Когато Луната е ослепителна  В обикновен поглед - обикновен поглед  Като звезди в нелегалност  Ти и аз изгори на  Сложете две и две Гетер - 4ever  Ние никога няма да се промени  2 и 2 Гетер  Ние никога няма да се промени  Никой не вижда - Никой не знае  Ние сме в тайна - не могат да бъдат изложени  Ето как е - Това е как ще върви  Далеч от другите  Близо един до друг  Това е, когато разкрием  My убежище - My убежище  Е във вашите ръце  Когато световете дава ярема  Мога да роди хиляда тона  На рамото си - на рамото  I може да достигне един безкраен небето  Усеща се като в рая  Сложете две и две Гетер - 4ever  Ние никога няма да се промени  2 и 2 Гетер  Ние никога няма да се промени  Никой не вижда - Никой не знае  Ние сме в тайна - не могат да бъдат изложени  Ето как е - Това е как ще върви  Далеч от другите  Близо един до друг  Това е, когато разкрием  Бихме могли да се изгради една вселена тук  Целият свят може да изчезне  Няма да забележи, не ми пука  Бихме могли да се изгради една вселена тук  Светът може да изчезне  Да, аз просто трябва в близост  Никой не вижда - Никой не знае  Ние сме в тайна - не могат да бъдат изложени  Ето как е - Това е как ще върви  Далеч от другите  Близо един до друг  Това е, когато разкрием
Nobody sees - Nobody knows
We are a secret - can't be exposed
That's how it is - That's how it goes
Far from the others
Close to each other
That's when we uncover

In the daylight - in the daylight
When the sun is shining

On a late night, on a late night
When the moon is blinding

In plain sight - Plain sight
Like stars in hiding

You and I burn on

Put 2 and 2 gether - 4ever
We'll never change
2 and 2 gether
We'll never change

Nobody sees - Nobody knows
We are a secret - can't be exposed
That's how it is - That's how it goes
Far from the others
Close to each other
That's when we uncover

My asylum - My asylum
Is in your arms
When the worlds gives heavy burdens
I can bare a thousand tons
On your shoulder - on your shoulder
I can reach an endless sky
Feels like paradise

Put 2 and 2 gether - 4ever
We'll never change
2 and 2 gether
We'll never change

Nobody sees - Nobody knows
We are a secret - can't be exposed
That's how it is - That's how it goes
Far from the others
Close to each other
That's when we uncover

We could build a universe right here
All the world could disappear
Wouldn't notice, wouldn't care

We could build a universe right here
The world could disappear
Yeah I just need you near

Nobody sees - Nobody knows
We are a secret - can't be exposed
That's how it is - That's how it goes
Far from the others
Close to each other
That's when we uncover

Последни Записи на Стената

Честит празник,мило!